Ny kompensasjonsordning for næringslivet

Ny kompensasjonsordning for næringslivet

Onsdag sendte Regnskap Norge ut nyhetsbrev om nye kompensasjonsordninger for næringslivet. I dette innlegget har vi sammenfattet de viktigste punktene.

Ny kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall

 • Ligner kompensasjonsordningen vi hadde våren og sommeren 2020
 • Varighet fra 1. september 2020 og foreløpig til 28. februar 2021
 • Gjelder de samme næringene som ved forrige kompensasjonsordning
 • Foretak med mer enn 30 prosent omsetningsfall som følge av koronapandemien kan søke
 • Som i tidligere kompensasjonsordning vil det være en andel av faste, uunngåelige kostnader som vil bli dekket
 • Andelen vil variere ut fra hvordan Regjeringen vurderer situasjonen
 • For september og oktober vil inntil 60 prosent av faste uunngåelige kostnader bli dekket
 • For november og desember legges det opp til å dekke inntil 70 prosent
 • Søknader om kompensasjon kan sendes inn fra januar 2021

Les mer om kompensasjonsordningen for næringslivet og hvordan du kan søke her.


Egen støtteordning til store publikumsåpne arrangementer

 • Det foreslås å bevilge 300 millioner kroner til ordningen. Ved behov vil bevilgningen økes
 • Ordningen gjelder for arrangementer som skulle vært avholdt i perioden 5. mars – 31. desember 2020, og som er avlyst som følge av statlige pålegg ifm. Covid 19
 • Ordningen er avgrenset til publikumsåpne arrangementer av nasjonal eller regional verdi, med et ventet besøkstall på minst 500 deltakere
 • Ordningen vil dekke 60 prosent av faktisk underskudd per arrangement
 • Støtten vil bli utbetalt som tilskudd, der 20 prosent av tilskuddet gis med betingelse om at arrangøren avholder et lignende arrangement i fremtiden
 • Det legges opp til at utbetalingene skal skje raskest mulig i første kvartal 2021

Les mer om støtteordningen til store publikumsåpne arrangementer her.


Vil dekke utgifter som skyldes innreisekarantene

 • Ny ordning skal dekke utgifter bedrifter har når utenlandsk arbeidskraft må ha innreisekarantene
 • Ordningen har som formål å bidra til at bedriftene kan opprettholde produksjonen til tross for strenge karantenetiltak
 • Ordningen går ut på at bedriftene blir kompensert et fast beløp per arbeidstaker per dag
 • Det legges foreløpig til grunn en sats per arbeidstaker per døgn på om lag 800–1000 kroner
 • Ordningen vil innrettes slik at uheldige insentiver til å øke omfanget av utenlandsk arbeidskraft unngås. Den vil derfor ikke dekke alle kostnadene en bedrift har ved gjennomføringen av innreisekarantene
 • Ordningen gjelder for perioden 1. november 2020 til 28. februar 2021

Les mer om ordningen som vil dekke utgifter som skyldes innreisekarantene her.


Grønne støtteordninger til morgendagens arbeidsliv

 • Det er bevilget 1 milliard kroner i perioden 2020-2022 til grønn fornyelse av næringslivet
 • Formålet med bevilgningene er å legge til rette for at næringslivet kan skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid
 • Alle grønne prosjekter innen forskning- og innovasjon, fra helt grunnleggende forskning og frem til løsninger som skal presenteres for markedet, kan søke om støtte

Les mer om grønne støtteordninger til morgendagens arbeidsliv her.

Har du spørsmål rundt de nye kompensasjonsordningene, eller andre henvendelser til oss i Tveit Regnskap? Vi står klare til å bistå deg og din bedrift i en utfordrende tid.

Kontakt oss gjerne på:
post@tveit.no
52 76 71 00

Vi er her for deg.