Ønsket et lokalt regnskapsbyrå med bred faglig kompetanse

Ønsket et lokalt regnskapsbyrå med bred faglig kompetanse

Noralf AS er en ledende europeisk leverandør av aluminiumfluorid, en kjemisk fremstilling i form av et hvitt pulver, som hovedsakelig benyttes i aluminiumsproduksjon. Selskapet har vært kunde hos Tveit Regnskap siden 2016, da de ble kjøpt opp av den italienske, verdensledende bedriften Fluorsid S.p.A. for hele 12,5 millioner euro.

Hvorfor valgte dere Tveit som regnskapsfører ved oppkjøpet i 2016?

– Tveit ble valgt av ulike årsaker. Det ene var at vi hadde hørt mye bra om Tveit. De har et godt renomme og bred faglig kompetanse. Vi ønsket også et lokalt selskap som kunne ta seg av økonomitjenestene i Noralf.

Selskapet som ligger på Eitrheimsneset, er en av hjørnesteinsbedriftene i Odda og ble etablert i 1924. Den gang med produksjon av både zink og aluminiumsflorid. Det er Tveits eget kontor i Odda som har hatt gleden av å bistå bedriften med sine økonomi – og rådgivningstjenester de siste tre årene.

Noralf AS Tveit Regnskap AS
Fra venstre: Torun Sleire Torblå (daglig leder i Tveit Regnskap Odda), Hanne Ø. Lindstrøm (økonomimedarbeider), Jakob Løyning (daglig leder i Noralf AS) og Kari Lutro (økonomimedarbeider).

Hvilke tjenester utfører Tveit Regnskap AS for dere i dag?

– Tveit Regnskap har vært en god samarbeidspartner når det gjelder både regnskap og rådgivning de siste tre årene. Den seneste tiden har vi i tillegg sett et økende behov for andre rådgivningstjenester, spesielt innen HR. Vi tror at Tveit med sin brede, faglig kompetanse kan bistå oss her også.

Noralf AS har i dag 28 ansatte og omsatte for 346 millioner i 2017 og 491 millioner i 2018. Bedriftens nye eiere, Fluorsid, er verdensledende på aluminimumsfloridproduksjon og ble etablert i 1969.

Tveit Regnskap AS er stolte over samarbeidet med Noralf AS og ser frem mot flere spennende og lønnsomme år.