Økonomiske nøkkeltall jordbruk 2011

Økonomiske nøkkeltall jordbruk 2011

Tveit fører regnskapet for i alt 1500 gårdsbruk i regionen, og i løpet av en 30-årsperiode har vi fulgt utviklingen på ca. 300 av disse. Dette er familiebruk som har hatt, og fremdeles har hovedinntekten sin fra jordbruket, og omfanget ligger mellom 1,5 og 2 årsverk. Det spesielle med dette tallmateriellet er at det er brukt faktiske tall fra regnskapet og at det er de samme brukene som er brukt som grunnlag gjennom hele perioden.

Jordbruksinntekten viser et relativt kraftig hopp fra 2009 til 2010. Inntekståret 2011 viser også vekst – da i en svakere takt enn foregående år.

 

 

Klikk på bildet under for å åpne rapporten.