Kompensasjonsordningen for ENK og selvstendig næringsdrivende

Kompensasjonsordningen for ENK og selvstendig næringsdrivende

Er du blant bedriftene som trenger å søke om midler gjennom statens kompensasjonsordning i forbindelse med koronautbruddet? Da er dette blogginnlegget rettet mot deg. Det er fremdeles mye som er uklart når det gjelder ordningen, og gjennom dette innlegget ønsker vi å kunne svare på noe av det du lurer på.

Les om ordningen i sin helhet her.

Nyttig informasjon om kontantstøtte for dekning av faste utgifter

● Løsningen er under utarbeidelse og er ikke ferdigstilt ennå
● Det vil komme mer informasjon om løsningen når den er klar
● Det blir mulig å søke støtte fra ordningen fra 17.04.20
● Bedriften kan søke via Altinn
● Tallene man legger til grunn for søknad må kunne dokumenteres på et senere tidspunkt ved attest fra autorisert regnskapsfører eller revisor
● Terskelen for utbetaling er 5000,-

Slik regnes kompensasjonen ut:

Bedrifter som er pålagt å stenge av staten: 
omsetningsfall (i %) x faste kostnader x 90%

Andre bedrifter:
omsetningsfall (i %) x (faste kostnader – 10 000 kr) x 80%
 
Midlertidig inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere

● Det er politisk enighet på Stortinget om å innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av koronasituasjonen
● Forslaget som foreløpig er kommet fra Stortinget er en inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av inntektene de siste tre årene, begrenset oppad til 6G. Har du et gjennomsnitt på 600 000 kroner eller høyere, vil du få 80 prosent av 600 000 kroner.
● Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. 
● Ordningen er ment å gjelde fra 16. mars 2020. Det planlegges for at kompensasjonen utbetales på etterskudd måned for måned. 
● Med 16 dager som du må dekke selv, vil dagene som skal kompenseres først begynne å løpe i april
● Hvis du søker kompensasjon for april i begynnelsen av mai, vil utbetalingen skje så fort saksbehandlingen er gjennomført. 
● Heller ikke denne ordningen er vedtatt
● Ny dataløsning for å søke vil være klar til det blir aktuelt å søke i mai. 

Når ordningene er vedtatt i sin helhet, vil vi i større grad vite hva vi kan bistå kunder med i søkeprosessen. Ta kontakt med oss, og våre dyktige rådgivere vil hjelpe deg.
 
Enn så lenge vil vi ønske alle en riktig fin påske!

Med vennlig hilsen alle oss i Tveit Regnskap