Næringsbarometer 1. halvår 2018

Næringsbarometer 1. halvår 2018

Vi fornyer næringsbarometeret med lansering i nytt format. Barometeret har fremdeles som mål å ta temperaturen på næringslivet i Sunnhordland og Nord-Rogaland ved å analysere ferske regnskapstall.

På analyseplattformen Power BI håper vi at barometeret gir en mer dynamisk opplevelse.

Gå til: Tveit Næringsbarometer 1. halvår 2018

 

For spørsmål eller innspill til næringsbarometeret ta kontakt med leder for bedriftsrådgivning,
Kjell Larsen: kjell.larsen@tveit.no, mob: 45 45 05 44.