Modernisering av merverdiavgiftsområdet

Modernisering av merverdiavgiftsområdet

Skatteetaten har siden 2019 arbeidet med å modernisere merverdiavgiftsområdet. De har allerede lansert ny registreringsløsning og arbeidet av merverdiavgiftsområdet er planlagt ferdigstilt i 2023. Det som nå blir nytt er mva-meldingen, og den trer i kraft for terminer etter 01. januar 2022.

Viktig å merke seg at terminer til og med 31. desember 2021 for mva-melding og korrigeringer, skal fortsatt leveres i gammelt format slik som tidligere.

Hvem gjelder nytt format for?

Til å starte med vil det nye formatet gjelde for alle terminer for virksomheter som driver alminnelig næring (RF-0002), og virksomheter som driver primærnæring og tomånedlige terminer (RF-0004).

Hvordan levere den nye mva-meldingen?

Her skilles det mellom to måter, hvor den ene er levering via regnskapssystem og den andre er for bedrifter som ikke bruker regnskapssystem.

Via regnskapssystem

Skatteetaten har satt som mål at majoriteten av mva-meldingene skal leveres via regnskapssystem. Grunnen til dette målet er for å øke effektiviteten i prosessen og redusere manuelle feil. Rapporteringen i den nye mva-meldingen skal være mer dynamisk og tilrettelegge for digital samhandling og validering. I nåværende mva-melding er det nummererte poster, og dette vil nå erstattes av dynamisk liste av mva-koder. Disse dynamiske kodene er basert på SAF-T-standard. I tillegg vil det være mulig å gjøre merknader både samlet og per linje i den nye mva-meldingen.

Nysgjerrig på de nye mva-kodene? Se listen her.

For bedrifter uten regnskapssystem

For mindre virksomheter som ikke benytter seg av regnskapssystem eller fellesregisterte virksomheter med konsolideringsbehov, skal det være mulig å sende inn den nye mva-meldingen gjennom Skatteetatens digitale løsning på skatteetaten.no.

Trykk her for å komme til Skatteetatens digitale løsning.

Hvorfor modernisere merverdiavgiftsområdet?

Siden 1970 har merverdiavgiftsområdet stått i stor grad uforandret. Regelverket er også blitt mer komplekst, og i den forbindelse trengs det at manuelle prosesser blir i større grad automatisert. Ved modernisering vil det føre til at saksbehandlingstiden reduseres, og at det blir enklere å gjøre innmeldingene riktig første gang.

Har din bedrift behov for hjelp med mva-meldingen? Ta kontakt med oss i Tveit Regnskap, så hjelper vi gjerne!