Midlertidig lønnsstøtteordning i desember 2021 og januar 2022

Midlertidig lønnsstøtteordning i desember 2021 og januar 2022

Ettersom det er kommet strenge nasjonale smittevernstiltak for både desember 2021 og januar 2022, er det nå kommet en skisse for midlertidige lønnsstøtteordning i en kortvarig periode. Vi tar her en oppsummering av den nye lønnsstøtteordningen, hva som er formålet, varighet av ordningen, hvem den rettes mot og hvilke foretak som kan søke om lønnsstøtte.

Ønsker du å lese hele skissen fra Regjeringen, da kan du lese den her.

Formålet med ordningen

Hensikten med ny lønnsstøtteordning er at det skal være mulig å tilrettelegge for arbeidstaker i en kort periode. Tilretteleggingen er for at arbeidstaker skal kunne være i arbeid, tross at virksomheten er sterkt begrenset av nasjonale smitteverntiltak. Støtten skal være med på å dekke de delene av virksomhetens lønnskostnader for arbeidstakere som ellers ville blitt permittert eller sagt opp, som følge av strenge nasjonale tiltak.

Start av ordningen og varighet

Ordningen har fått virkning fra og med 01. desember 2021, og skal gjelde til og med januar 2022. Skulle de strenge smitteverntiltakene forlenges, kan det være aktuelt å forlenge ordningen for februar 2022 – dette blir da en nedjustert versjon av lønnsstøtteordningen.

Virksomheter ordningen rettes mot

Foretak som er direkte eller indirekte berørt av nasjonale lovpålagte begrensninger på sitt forretningsområde. Dette kan være begrensninger som; antallsbegresninger, sjenkerestriksjoner, krav om bordplassering eller lignende, jf. Covid-19 forskriftens kapittel 5 §13a, §14 annet ledd bokstav b-c samt tredje ledd og §14d.

Det gjelder foretak som regnes å være direkte berørt – forutsatt at de har mer enn 40% av omsetningen fra sin virksomhet som er begrenset av bestemmelsene over.

Det gjelder også for foretak som er indirekte berørt, dersom de har mer enn 50% av omsetningen sin fra bedrifter som er direkte berørt.

Foretak som har omsetningsnedgang grunnet manglende tilgang på arbeidskraft som følge av innreiserestriksjoner, er ikke omfattet av ordningen.

Foretak som kan søke om lønnsstøtte

 • Foretaket må utøve lovlig aktivitet
 • Foretaket må ha ansatte
 • Foretaket kan ikke være under konkursbehandling
 • For å sikre at foretaket fortsatt er i drift på søknadstidspunktet, skal minst én ansatt ha fått lønn utbetalt i hver av disse månedene; september, oktober og november 2021. Det er ikke krav om at det er samme ansatt som skal ha fått lønn disse månedene, men lønnen må være rettidig rapportert inn i A-meldingen.
 • Foretak som søker om tilskudd, må oppfylle de samme seriøsitetsvilkår som ved tidligere ordninger.
 • Foretaket kan ikke ha iverksatt delvis eller helt permittering av ansatte etter 30. november 2021. Her er unntaket dersom foretaket har hentet inn alle ansatte som ble permittert etter 30. november, tilbake i arbeid senest 21. desember 2021.
 • Foretaket må ha et omsetningsfall på minst 20% sammenlignet med tilsvarende måned to år tidligere, desember 2019 eller januar 2020, eller sammenlignet med oktober og november 2021. Her velger foretaket selv hvilken referanseperiode som skal benyttes for å beregne omsetningsfallet. Skulle foretaket være opprettet etter 01. mars 2020 må foretaket benytte oktober og november 2021 som referanseperiode.

Søknadsperiode

Det er tatt sikte på følgende frister:
Desember 2021 – søknadsperiode/frist 10.februar – 10.mars.
Januar 2022 – søknadsperiode/frist 10.april – 10.mai.

Ønsker du å lese mer om:

 • Hvilke arbeidstakere som skal gi grunnlag til lønnsstøtte
 • Hva som er støttebeløpet per ansatt
  • Formel for beregning av støttebeløp er også skrevet her.
 • Hva som er maksimal støtte i hver tilskuddsperiode
 • Generelle begrensninger som følger av statsstøtteregelverket
 • Hvordan lønnsstøtteordningen skal forvaltes, gjennomføres og kontrolleres

Les hele skissen av ny lønnsstøtteordning her.

Les også artikkelen om Regjeringens forslag til nye økonomiske tiltak.

Trenger din bedrift hjelp med håndtering av den nye lønnsstøtteordningen? Vi i Tveit Regnskap hjelper gjerne deg og din bedrift!