Chat with us, powered by LiveChat
Generasjonsskiftekurs
14
november
2018

Generasjonsskiftekurs

Onsdag 14. november | TID 18:00 - 21:00 | STED Medvind næringshage, 5582 Ølensvåg

Dette kurset passar for dei som planlegg eller står ovanfor familieeigarskiftet av landbrukseigedom og går inn på tema som tidsperspektiv, mellommenneskelege forhald, verdiar, økonomi og sjølve prosessen.

Generasjonsskiftekurs

KONTAKT
Ivar Halvorsen
Autorisert regnskapsfører/Seniorrådgiver landbruk og bedrift
Telefon: 917 46 420
Epost: ivar@tveit.no
Dette kurset passar for dei som planlegg eller står ovanfor familieeigarskiftet av landbrukseigedom og går inn på tema som tidsperspektiv, mellommenneskelege forhald, verdiar, økonomi og sjølve prosessen.
Aktuelle tema:
• Generasjonsskifteprosessen, tidsperspektiv og målsettingar
• Familie og følelsesmessige forhold
• Skatt og arv
• Praktiske eksempler og typiske fallgruver

Pris:  400,- for medlemsbedrifter i Fikse Næringsforening eller næringshagebedrift i Medvind. kr 600,- ordinær

For påmelding gå inn her.