Fagmøte om grovfôrsituasjonen og driftsøkonomi, samt innslag om digitale løsninger