Kryptovaluta – generell info og skatteregler.

Kryptovaluta – generell info og skatteregler.


Hva er kryptovaluta/virtuell valuta?

Kryptovaluta er kort fortalt en virtuell valuta, som har sitt opphav fra internett. Kryptovaluta er en form for betalingsmiddel, men ulikt fra tradisjonell valuta, er ikke kryptovaluta regulert av en nasjonalbank.

Den mest kjente formen for kryptovaluta er Bitcoin. Denne virtuelle valutaen ble skapt i 2009 og har siden den gang hatt en enorm vekst.

Grafen over viser kursverdien i dollar i slutten av hver måned i 2017. NB: Kursverdien er forskjellig fra børs til børs, men grafen gir et innblikk i utviklingen i 2017.

En kryptovaluta er ikke et fysisk objekt. Man bruker kryptovaluta,  f.eks. bitcoins, ved å sende kryptert informasjon mellom adresser på internett. Informasjonen er kryptert på en slik måte at det bare er autoriserte parter som kan lese informasjonen. På denne måten sikrer man, blant annet, at enheten ikke blir brukt flere ganger.

Teknologien som blir brukt ved kjøp og salg av virtuell valuta, heter på godt norsk blokkjedeteknologi. Kort fortalt er blokkjedeteknologi mange databaser som er knyttet sammen, med helt lik og oppdatert informasjon. Slik sikrer man at ingen skal kunne jukse og trikse med informasjonen som er lagret.

 

Hvordan beregner man gevinst/tap ved realiasjon av virtuell valuta?

Skatt av realisasjon av kryptovaluta, er et hett tema om dagen. Utgangspunktet er ganske enkelt; hver gang man selger en form for kryptovaluta, skal man føre opp differansen mellom det man gav for f.eks en bitcoin og det man fikk for salget, på skattemeldingen. Differansen, som enten vil være en skattepliktig gevinst eller et fradragsberettiget tap, skal føres opp i henholdsvis 3.1.12 eller 3.3.7.

Det som gjør det mer komplisert i Norge, er at kryptovaluta stort sett blir kjøpt med f.eks. amerikanske dollar. Man må da finne ut hva kostprisen på kryptovalutaen er, regne om dette til norske kroner, for så å finne salgsprisen i norske kroner. Grunnen til at man må gjøre det på denne måten, er at skattegrunnlaget er både svigningen i den virtuelle valutaen, pluss valutasvingningen i den tradisjonelle valutaen, sett under ett.

Alle realiasjoner av kryptovaluta er skattepliktig. Dette betyr, uansett hvordan du bruker eller selger en kryptovaluta, vil du måtte beregne gevinst eller tap på transaksjonen. Mange vil nok synes det er rart at den skattemessige behandlingen av et rent salg av bitcoin, er den samme som om du har betalt en vare med bitcoin, men slik er reglene pr. dags dato.

Ved salg av f. eks. aksjer, gjelder noe som heter FIFU-prinsippet. Det betyr at den første aksjen som blir kjøpt, er den første som blir solgt. Skatteetaten har pr. dags dato ingen krav til hvilke metode som skal benyttes for beregning av gevinst/tap ved salg av virtuell valuta. Dermed kan man fritt velge hvilke metode en ønsker for å beregne gevinst/tap ved realisasjon. Vi anbefaler at man velger en metode og bruker denne konsekvent.

 

Formuesverdi av virtuell valuta.

Verdien av kryptovalutaen man eier ved årsskiftet, skal føres opp på skattemeldingen som skattepliktig formue. Formueskatt blir beregnet med en skattesats på 0,85 %, av den delen av din nettoformue som overstiger 1 480 000 kr. Nettoformue er formue du har, minus all gjeld.

Om din nettoformue (ink. kryptovaluta) ikke overstiger 1 480 000 kr, vil det ikke ha noen skattemessig effekt om man fører opp kryptoformuen på skattemeldingen. Man har imidlertid alltid opplysningsplikt, noe som medfører at en alltid må føre opp all formue, inkludert kryptoformue. Mer om konsekvensene av å ikke føre opp formuen i virtuell valuta i avsnittet «Praktisk informasjon rundt Skattemeldingen for 2017»

Formuen beregner man ved å omregne kryptovalutaen fra markedsprisen på børsen du har handlet pr. 01.01.2018, til norske kroner. Er kryptovalutaen oppgitt f.eks i euro eller dollar i din lommebok, må man omregne dette til norske kroner ved å bruke valutakursen pr. 01.01.2018.

Trykk her for å åpne regnearket

 

Kryptovaluta – når blir aktiviteten ansett som virksomhet?

Dersom din kryptoaktivitet blir av Skatteetaten ansett som virksomhet, er det en del andre forhold en må forholde seg til. En må da enten starte et enkeltpersonforetak eller organisere virksomheten i en annen virksomhetsform.

For at en aktivitet skal bli regnet som virksomhet, må det oppfylle disse kravene:
– Ta sikte på å ha en viss varighet.
– Ha et visst omfang.
– Være egnet til å gå med overskudd.
– Drives for skatteyters regning og risiko.

Om din aktivitet blir regnet som virksomhet eller ikke, er en vurderingssak fra situasjon til situasjon.

Vi kan bidra med å vurdere om det du driver med kan, eller vil bli ansett som virksomhet, av Skatteetaten.

Trykk her for å lese mer om virksomhet og mva.

 

Merverdiavgift og virtuell valuta

Utgangspunktet for at aktiviteten din skal bli regnet som mva.-pliktig, er at aktiviteten må bli ansett som virksomhet.

Er dette tilfellet, er det flere andre faktorer som spiller inn. Handel av bitcoins og andre former av virtuell valuta som blir ansett som alternative betalingsmidler, er unntatt beregning av mva, siden dette blir å regne som finansielle tjenester. For at en kryptovaluta skal kunne bli annerkjent som et betalingsmiddel, må man kunne betale varer og tjenester med valutaen.

Kjøper og selger man andre former av virtuell valuta, som ikke er annerkjent som et betalingsmiddel, vil denne virksomheten være mva.-pliktig. Dette gjelder også arbeid med å f.eks oppsett av miningrigg på oppdrag for andre, og liknende oppgaver, som normalt sett er ansett som mva.-pliktig virksomhet.

Vi kan bistå i forbindelse med spørsmål rundt merverdiavgift og kryptovaluta!

Mining av kryptovaluta.

Virtuell valuta, blir utvunnet ved at man stiller prosessorkraft til rådighet i forbindelse med å verifisere transaksjoner innenfor en blokkjede. På denne måten utvinner man flere kryptovalutaer.

Ved å følge lenken under, kan du lese mer om mining.

Driver man med mining fra sin private laptop, vil ikke dette bli ansett som virksomhet. Kjøper man inn dyrt utstyr og bruker mye tid på arbeidet forbundet med mining, vil dette derimot kanskje tilsi at man driver med skattemessig virksomhet.

Blir aktiviteten din ansett som virksomhet, betyr det at man kan kreve fradrag for kostnadene ved mining. Det betyr at f.eks strøm og utstyr som koster under 15 000 kr, kan fradragsføres direkte og utstyr over 15 000 kr kan saldoavskrives over tid.

Bilder over viser en miningrigg.

Trenger du hjelp med regnskap eller annen form for rådgiving? Ta kontakt med oss.

Trykk her for å lese mer om mining av virtuell valuta.

 

Praktisk informasjon rundt Skattemeldingen for 2017.

Eier man virtuell valuta pr. 31.12.2017, skal verdien av den virtuelle valutaen, omregnet til norske kroner, føres opp i post 4.5.4 – Annen skattepliktig formue.

Har man solgt kryptovaluta med gevinst i 2017, skal man føre dette opp i post 3.1.12 – Annen inntekt. Har man tapt penger på salg av virtuell valuta i løpet av 2017, skal man føre opp tapet i post 3.3.7 – Andre fradrag.

Skatteetaten skriver at man ikke trenger å sende med dokumentasjon med skattemeldingen, men at man må ha dokumentasjonen klar, dersom de ønsker å kontrollere denne i forbindelse med skatteoppgjøret. Uavhengig av dette, oppfordrer vi deg at du sender inn dokumentasjonen med skattemeldingen, slik at man slipper å eventuelt måtte sende dette inn ved en senere anledning. Typisk dokumentasjon kan være transaksjonslogg og andre dokument som viser kjøp/salg igjennom året, samt verdien pr. nyttår.

Konsekvensen av å ikke innrapportere gevinst/tap ved realisasjon av kryptohandel i 2017, eller formuesgrunnlaget i virtuell valuta, kan være ganske alvorlig. Om Skatteetaten, ved en kontroll, finner bevis for at du ikke har innrapportert pliktige opplysninger, kan dette medføre straff, i form av f.eks tilleggskatt.

Har du kjøpt og solgt virtuell valuta før 2017, men ikke rapportert det inn via skattemeldingen/selvangivelsen? Da er det bedre å komme myndighetene i forkjøpet og sende inn nye skattemeldinger for årene dette gjelder.

Trykk her for å lese mer om skatteregler rundt virtuell valuta hos Skatteetaten.no

 

 Nyttig info om virtuell valuta.

– Skatteetaten – her kan dere lese hva Skatteetaten skriver om kryptovaluta
Coinweb – mye nyttig informasjon
– Valutakurser – Norges Banks valutakurser
– Coinmarketcap.com – kryptovalutakurser
Cointracking – her kan dere beregne gevinst/tap ved realiasjon. NB: blir ikke omregnet til norske kroner.