Krisepakke for bedrifter og bankenes krav

Krisepakke for bedrifter og bankenes krav

Regjeringen vil dekke faste kostnader

Fredag ble det kjent at regjeringen foreslår å opprette en ordning hvor staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har fått omsetningen sin betydelig redusert som følge av koronautbruddet og smitteverntiltak.

Det arbeides fortløpende med en løsning hvor bedrifter selv skal kunne søke støtte gjennom en digital portal. Søknadene vil i stor grad behandles basert på tilgjengelig registerdata. Dette vil bidra til rask iverksettelse av ordningen, samt rask utbetaling av penger.

Ordningen har et foreslått omfang på 10-20 milliarder kroner per måned, avhengig av hvor mange som benytter seg av den.

Innretningen av ordningen skal baseres på følgende syv prinsipper:

 1. Ordningen skal være effektiv og virke rask
 2. Ordningen skal være målrettet
 3. Ordningen skal være midlertidig
 4. Ordningen skal favne bredt
 5. Ordningen skal være enkel
 6. Ordningen må være i samsvar med statsstøtteregelverket
 7. Ordningen må kunne etterleves og kontrolleres

Les mer om forslaget her.

Hva krever bankene? 

Er du blant bedriftene som trenger å søke banklån med statlig garanti? Da må du oppfylle følgende krav;

 • Bedriften må ha et akutt likvidetsbehov som følge av covid-19 pandemien
 • Bedriften må være lønnsom i en normalsituasjon
 • Bedriften skal ikke ha vært i økonomiske vansker per nyttår;
  – Eksempelvis må bokført egenkapital, inklusive akkumulert underskudd, være minst 50% av aksjekapital

I tillegg til å oppfylle disse kravene, kan det være lurt å ha følgende dokumenter på plass før du tar kontakt med banken, for raskere behandlingstid;

 • Årsregnskap for 2019
 • Oversikt over utestående fordringer og leverandørgjeld
 • Likviditetsbudsjett
 • Kontroll på ferske nøkkeltall i regnskapet
 • Utsiktene fremover og plan for å få positive tall i 2. halvår 2020

Vi i Tveit Regnskap kan bistå fortløpende med dokumentasjonen som bankene krever. Vi leverer både til nye og eksisterende kunder – ta kontakt med din regnskapsfører eller vårt sentralbord i dag.

E-post: post@tveit.no
Telefon: 52 76 71 00

Vi er her for deg.