Kostnadsvekst for små- og mellomstore bedrifter

Kostnadsvekst for små- og mellomstore bedrifter

Leder for bedriftsrådgivning, Kjell Larsen, har sett nærmere på et utvalg bedrifter som har fått kjenne på økte energikostnader i 2021, som treffer bedrifter på Sør-Vestlandet spesielt.

“Vi må ikke komme i en situasjon der små og mellomstore bedrifter blir skvist under parolen av at “næringslivet berges av korona-kompensasjon”. SR-Banks konjunkturbarometer tegnet nylig et positivt bilde av situasjonen i næringslivet vårt, men det er likevel grunn til bekymring for spesielt de minste” sier Kjell Larsen.

Med normal utvikling i inntektene rimer det ikke med økte strømkostnader på 50-80%, og økte drivstoff kostnader med opp mot 40% som enkelte nå har opplevd. Dette er faktorer som rammer som rammer små-bedriftene bredt og hardt, og ikke nødvendigvis de i posisjon til å få korona bistand.

Energikrisen kommer på toppen av prishopp på andre råvarer og andre utfordringer knyttet til korona. Det ene tar det andre, forbrukerne merker også inflasjonen, så det snakkes allerede om lønnsoppgjørskrav på opp mot 5% for å opprettholde kjøpekraft. Dette skal også små bedrifter forholde seg til.

I Tveit sin hjem-kommune Vindafjord blir det for enkelte en øke i lønnskostnader på 3,5% tilsvarende et solid lønnsoppgjør. Det ble nylig vedtatt at Vindafjord må over i arbeidsgiveravgiftssone 1A-1. Dette påvirker alle bedrifter med ansatte i Vindafjord, men går desidert hardest ut over mindre virksomheter som ikke allerede har mesteparten av sine lønnskostnader over grensen for full avgift.

Kjell Larsen oppfordrer nå alle virksomheter til å gå nøye gjennom budsjettene sine for 2022, revurdere planen for håndtering av kostnadsnivået og ta hensyn til større usikkerhet. Dette er også et innspill til næringsforeninger, fagforeninger og politikere som kan påvirke rammebetingelsen for de minste bedriftene.

Ønsker du og din bedrift hjelp med budsjett? Ta kontakt med oss for hjelp med deres budsjett.

Vindafjord fikk nylig en velfortjent førsteside i Finansavisen med budskapet “bygda som pøser ut milliardbedrifter”. Vi må huske på disse suksessene en gang har vært spirer, og at morgendagens suksesser ikke må kveles på vei opp.

Har du noen spørsmål rundt dette, eller trenger råd til din bedrift? Ikke nøl med å kontakte oss.

Kjell Larsen
Kjell Larsen
Leder for bedriftsrådgivning
Tveit Regnskap AS
Kjell.larsen@tveit.no
45450544