Koronarelaterte tiltak med effekt for en virksomhets likviditetsbudsjett

Koronarelaterte tiltak med effekt for en virksomhets likviditetsbudsjett

Endring i betalingsfrister for offentlige trekk og avgifter

Innbetaling forskuddsskatt upersonlige skattytere (selskaper mv).

 • 2. termin med ordinær frist 15. april, er utsatt til 1. september 2020
 • Gjelder ikke naturressurs- og grunnrenteskattepliktige

Innbetaling arbeidsgiveravgift

 • 2. termin med ordinær frist 15. mai, er utsatt til 15. august 2020
 • Det er foreslått å redusere arbeidsgiveravgiften for mai og juni med 4 prosentpoeng, og samtidig kompensere foretak i sone 5 (som har 0-sats). Hvordan dette praktisk skal ordnes er ikke klart, men utgangspunktet er at innrapportering skal skje med de opprinnelige satsene. Det er også noe usikkerhet ved om det faktisk blir mai/juni-terminen dette gjøres gjeldende for. Opprinnelig tanke var mars/april-terminen.

Innbetaling forskuddstrekk

 • Fristen for innbetaling av forskuddstrekk 2. termin er ikke utsatt. Fristen er 15. mai 2020

Innbetaling merverdiavgift

 • 1. termin med ordinær frist 14. april, er utsatt til 10. juni 2020
 • Merk at de med årsoppgave innen primærnæringene ikke har fått utsatt betalingsfristen. Denne er fortsatt 14. april.
 • Mva-satsen for persontransport, overnatting, allmennkringkasting og adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker mv. reduseres fra 12 prosent til 6 prosent. Satsreduksjonen vil gjelde fra 1. april til og med 31. oktober 2020. Her venter vi på informasjon om praktiske konsekvenser

Innbetaling forskuddsskatt personlige skattytere

 • 1. termin med ordinær frist 15. mars, er utsatt til 1. mai
 • 2. termin med ordinær frist 15. mai, er foreslått utsatt til 15. juli

Ansatte mv.

Endring i permitteringsregler

 • Arbeidsgivers lønnsplikt er inntil videre redusert til to dager ved uforutsette hendelser som har oppstått på grunn av Korona
 • Arbeidstaker skal motta lønn for den dagen vedkommende mottar permitteringsvarselet, i tillegg til lønn for varseltid i 2 dager. Ansatte som permitteres skal varsles to kalenderdager før permitteringen starter
 • Arbeidsgivere som allerede har betalt to eller flere dager med lønnsplikt før 20. mars, slipper flere dager med lønnsplikt. Staten tar over betalingsansvaret fra og med 20. mars
 • Arbeidstaker kan permitteres deler av sin arbeidstid, men for å få dagpenger kan normalt den reduserte arbeidstiden være minimum 50 prosent. Denne stillingsprosenten er nå redusert til minimum 40 prosent. Ikrafttredelse er 20. mars. Endringen innebærer at en fulltidsansatt som permitteres kun to arbeidsdager i uka, får rett til dagpenger

Arbeidsgiverperioden for ansatte som er sykemeldte 

 • Fra 16. mars er arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-relatert sykefravær redusert
 • Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær, også i tilfeller hvor arbeidstaker benytter egenmelding

Omsorgspenger

 • Foreldre får med virkning fra 13. mars dobbelt så mange dager med omsorgspenger, også kalt «sykt-barn-dager». Dette gjøres med bakgrunn i at skoler og barnehager er stengt grunnet korona-utbruddet. Arbeidsgiver skal kun betale for de tre første dagene

Søk om refusjon av sykepenger

 • NAV har utviklet en IT-løsning som gjør det mulig for arbeidsgivere å søke om refusjon for sykepenger fra dag 4, når sykefraværet skyldes koronaviruset
 • Refusjonssøknaden er nå tilgjengelig under Min Side – arbeidsgiver på nav.no

Personlig næringsdrivende

 • Det er innført en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som følge av korona-pandemien. Disse mottar kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnittet av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med dag 17 etter at inntektsbortfallet inntraff

Ønsker du å få bedre oversikt over din bedrifts likviditet, eller ønsker du kanskje å få satt opp et likviditetsbudsjett? Vi i Tveit Regnskap hjelpe deg gjerne. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Vi er her for deg.