Kompensasjonsordning 4

Kompensasjonsordning 4

Vi hjelper din bedrift med å søke kompensasjon

Det er nå åpnet for søknad om kompensasjon for november og desember 2021. Denne gang er det dokumentasjon og kontrollhandlinger som står i fokus. Det er blitt mer omfattende krav til dokumentasjon for både den som søker og den som bekrefter søknaden. Vi vil gi en oversikt over hvilken dokumentasjon søker må sørge for å ha på plass, samt endringene som er gjort i de pålagte kontrollhandlingene og oppdragsdokumentasjon.

Dokumentasjon

For den som søker om kompensasjon til dekning av de faste uunngåelige kostnadene må etter forskriften § 3-6 tredje ledd ha dokumentasjon på blant annet omsetning og kostnader, samt underskudd i perioden. For å se om ditt foretak kan få tilskudd, kan du se her.

For eksempler for oppstilling, se kompensasjonsordning.no.

Kontrollhandlinger og dokumentasjon

For å kunne bekrefte en søknad om tilskudd, har Brønnøysundregistrene fastsatt kontrollhandlinger som autorisert regnskapsfører eller revisor må gjennomføre.

Kontrollhandlingene må gjennomføres og dokumenteres. Dette gjelder også hvor regnskapsfører fyller ut søknaden på vegne av tilskuddsmottaker.

Disse kontrollhandlingene er i stor grad lik dem som gjaldt for kompensasjonsordning 3. Det er noen endringer, og de gjelder for kontrollhandlinger:

 • Tapt varelager
  • Særlig det som kan relateres til normalsvinn og donasjoner.
 • Samlet søknad for konsern
  • Da konsern som søker som om konsernet var ett foretak
  • Se til at det foreligger pålagt dokumentasjon
 • Utbyttebegrensning
  • Kontrollere at det ikke er foretatt eller vedtatt utdelinger

Kontroller som er pålagt, kan du finne her.

Regnskapsfører skal dokumentere at kontrollhandlingene er gjort, og skal i tillegg sørge for at det er tilgang på relevant underlagsdokumentasjon. Denne dokumentasjonen inngår som oppdragsdokumentasjon fra regnskapsfører. Husk også at regnskapsfører må ha oppdragsavtale for bekreftelsesoppdraget.

Usikker på hvilke av oppstillingene som gjelder din bedrift, eller hvordan dette skal gjennomføres? Ta kontakt med oss i Tveit Regnskap, så hjelper vi deg gjerne.