Kjenner du til kravene for reiseregning?

Kjenner du til kravene for reiseregning?

Visste du at det er strenge krav til innholdet i en reiseregning? Dette i form av dokumentasjonskrav og krav om legitimering. Hvis reiseregningen har mangelfull informasjon, kan det få store konsekvenser og du risikerer straffeskatt.

Det er flere viktige faktorer som skal fremgå i reiseregningen, for å unngå skattestraff. En reiseregning skal inneholde:

 • Arbeidsgivers navn og adresse
 • Arbeidstakers navn, adresse og signatur
 • Informasjon om overnattingssted (navn og adresse)
 • Dato og tidspunkt for avreise og hjemkomst
 • Formålet med reisen og hvilket arrangement du deltok på
 • Reiserute, beregnet distanse basert på bilens kilometerstand og navn på passasjerer det kreves passasjertillegg for
 • Kvitteringer for alle kostnader du ønsker refusjon for (eksempelvis fly, drosje og overnatting)

Slik kan du få dekket kostnadene på reiseregningen

Du kan få kostnadene dekket på forskjellige måter, som medfører ulike krav til utfylling av reiseregningen.

 1. Standardiserte satser
  Her slipper du å ta vare på kvitteringene. Utgiftene blir dekket på grunnlag av standardiserte satser basert på reisested og varighet. Et eksempel er ved statens satser for kjøregodtgjørelse. Du kan lese mer om dette her. 
 2. Refusjon av kostnader
  Refusjon av faktiske kostnader er den mest vanlige praksisen. Jobben med å dokumentere kostnadene dine blir mer omfattende, sammenlignet med standardiserte satser. Det er ikke krav til utarbeidelse av reiseregning ved denne metoden, men bilagene eller vedleggene skal inneholde samme opplysninger som en reiseregning. Dermed kan det i flere tilfeller være en fordel å fylle ut en reiseregning. 
 3. Når arbeidsgiver betaler direkte
  Har firmaet ditt bedriftskort slipper du å legge ut selv. Foruten følges samme praksis som ved refusjon av faktiske kostnader, som nevnt over.

Spar tid med digitalisert reiseregning 

Det er ingen hemmelighet at reiseregning kan være svært tidkrevende og komplisert, men med reiseregning på mobil, trenger ikke reiseregningen å stjele verken mye tid eller frustrasjon. Ta kontakt med din regnskapsfører eller post@tveit.no, for mer informasjon om hvordan din reise kan bli lettere. Slik kan du bruke tiden din på det du er god til!