Ja til ungdommen!

Ja til ungdommen!

For 2 år siden ansatte vi vår første lærling, Morten Andre Litlehamar innen IKT-Servicefaget.
Dette har vært en veldig positiv erfaring for oss,  og i 2019 dobler vi tallet lærlinger!
VI søker nå etter en lærling i IKT- Servicefaget og en lærling i Kontor- og Administrasjonsfaget.

Som lærebedrift bidrar vil til å dekke regionens behov for arbeidskraft, og utdanner kvalifiserte fagarbeidere for morgendagens samfunn. Å ha en lærling på arbeidsplassen er utviklende for lærebedriften.  Ved å lære opp andre, utvikler man også sin egen kompetanse, og dette er et fint bidrag til din egen organisasjon gjennom kontinuerlig læring.

Med lærlinger får vi «digitale innfødte» inn i Tveit,  og den digitale kompetansen ungdommene naturlig besitter er viktig for oss i det teknologiske skiftet regnskapsbransjen nå befinner seg i

Vi setter også pris på den energien og entusiasmen de unge bringer med seg, og vårt slagord Faglig tyngde og Godt humør passer som hånd i hanske inn i rekrutteringsprosessen!

For mer info om lærlingstillingene se tveit.no/jobb/.