Frukostmøte – Trygd og pensjon for næringsrivande (epf) – Etne 20. febr 2014

Frukostmøte – Trygd og pensjon for næringsrivande (epf) – Etne 20. febr 2014

 

Tveit Regnskap AS og Etne Bondelag vil invitere deg til frukost og eit lett seminar der temaet er trygd og pensjon som vedkjem deg som næringsdrivande. Dette er ein fin måte å holde seg oppdatert på og å treffes til ein god drøs.

Tema:

• Sykepenger
• Foreldrepenger
• Arbeidsavklaringspenger
• Midlertidig og varig uførepensjon
• Alderspensjon
• Tidligpensjonsordningen i jordbruket
• Alternativ/tilleggs pensjonssparing for næringsdrivende

Foredragshaldar:

Seniorrådgjevar  Ivar Halvorsen, Tveit Regnskap AS

Tid:    Torsdag 20. februar 2014 kl. 1000 – 1200

Stad:  Grønstad skule

Påmeldingsfrist: Måndag 17. februar

Foredraget er gratis – men på grunn av servering ver venleg å melde deg på ved å klikke her