Pressemelding-inntektsutvikling-2018-Haugalandsjordbruket