Pressemelding inntektsutvikling 2019 Haugalandsjordbruket