Pressemelding-inntektsutvikling-2017-Haugalandsjordbruket