Husk halv skatt før jul

Husk halv skatt før jul

Nå nærmer det seg jul, og i den forbindelse er det mange arbeidstakere som gleder seg til julelønnen – nemlig det å få utbetalt julelønn med lavere skattetrekk. Når utbetalingen av denne lønnen er, varierer fra bedrift til bedrift, noen får den i november og andre i desember.

Hvordan løse ulike typer avlønning?

Når det er lønnsutbetaling før jul, er man fritatt for forskuddstrekk for en halv måned. Hvordan forskuddstrekket skal gjennomføres, er avhengig av hvilken type avlønning som benyttes, feks månedslønn, 14-dagerslønn, timelønn.

For ansatte som har månedslønn, skal fritaket for forskuddstrekk i lønn eller godtgjørelse gjennomføres for første halvdel av desember eller siste halvdel av november. Bestemmelsen sier egentlig at det er trekkfritak for en halv måned, men som regel gjennomføres dette ved å trekke halvt skattetrekk for en hel månedslønn.

Ansatte som har uke-, time- eller daglønn, så er de fritatt for forskuddstrekk i lønn eller annen godtgjørelse for to uker i siste halvdel av november, eller siste uken i november og første uken i desember.

Dersom de ansatte har 14-dagerslønn skal trekkfritaket gjennomføres i lønn eller godtgjørelse ved siste utbetaling i november eller første betaling i desember.

Er det halv skatt på tillegg?

Akkordoverskudd, overtidsgodtgjørelse og lignende tilleggsytelser som blir avregnet sammen med annen lønn for tidsrommet, gjelder også under fritaket for forskuddstrekk før jul. Dette gjelder også selv om tilleggsytelsen er opptjent i et annet tidsrom.

Det er viktig å merke seg at det gjelder kun dersom den samlede godtgjørelsen ikke overstiger arbeidstakerens gjennomsnittsfortjeneste hos arbeidsgiver tidligere i året. Det er for eksempel ikke mulig å samle opp alle plusstimene eller overtidstimene fra hele året og få disse utbetalt med halvt skattetrekk før jul. I slike tilfeller må arbeidsgiver trekke full skatt på tilleggsytelsen.

Redusert forskuddstrekk på løpende naturalytelser

Utgifter som kommer hver måned, slik som firmabil, EKOM-tjenester og forsikringsordninger, vil også inngå i fritaket.

Hvilke regler gjelder for dem som slutter/begynner i månedsskiftet?

I slike tilfeller er det viktig å være oppmerksom på gjennomføringen av skattetrekk. Dersom for eksempel tidligere arbeidsgiver trekker halv skatt i november, og ny arbeidsgiver har dette i desember, vil arbeidstaker trekkes for lite i skatt i løpet av året. Dette vil kunne medføre restskatt for den ansatte.

Ansatt som ikke ønsker lavere skattetrekk

Dersom noen ansatte ønsker å foreta høyere forskuddstrekk enn det som følger skattekortet, plikter den/de å melde om dette i god tid før trekket. Dette gjelder også dersom det ønskes ordinært skattetrekk før jul. Som arbeidsgiver plikter du å følge dette, så lenge det har blitt har informert i god tid.

Har du spørsmål relatert til utbetaling av lønn og skattetrekk? Ta kontakt med oss så finner vi den beste løsningen for deg.