Gjør din egen analyse av næringslivet

Gjør din egen analyse av næringslivet

Ønsker du å finne ut mer om næringsstrukturen i egen kommune?
Er du nysgjerrig på hvilke bransjer som er mest lønnsomme i din region?

Tveit Regnskap har utviklet et verktøy som gir alle mulighet til å kjapt og enkelt lage sin egen næringsanalyse.
Avgrens på geografi – på region, kommune eller helt ned på stedsnavn, og på bedriftenes størrelse. Vips så er analysen klar!

Sammenlign videre utvikling i lønnsomhet, betalingsevne og soliditet i ulike næringer blant bedriftene du analyserer.

Datagrunnlaget for analysen er årsregnskaper fra 2015 til 2018 for alle aksjeselskaper i Hordaland og Rogaland med minst 1 million i driftsinntekt i 2018.

Greier du å finne ny og interessant innsikt?

Gå til: Økonomisk analyse verktøyet

Tveit Regnskap bistår gjerne bedrifter, kommuner og andre som ønsker å sette sammen data på nye måter for å kunne gjøre innsiktsfulle analyser. Ta kontakt med leder for bedriftsrådgivning, Kjell Larsen: kjell.larsen@tveit.no, mob: 45 45 05 44.