Landbruk

Landbruk

Vi har fulgt landbruket tett i over 40 år, og har god kjennskap til hva som rører seg i næringen. Mange av våre regnskapsførere har inngående kjennskap til landbruket gjennom landbruksutdanning, landbruksrelatert arbeidserfaring og drift av egen gård. Med mange gode kolleger og en stor kundegruppe, har vi et brett erfaringsgrunnlag. Vi har sett mange suksesshistorier, og noe som ikke har vært like vellykket. Ved å bruke oss får dere del i vår erfaring.

Norsk landbruk er i stadig utvikling med et mangfold av ulike bønder. Noen driver som de alltid har gjort mens andre utvikler driften til større enheter eller i nye retninger. Vi hjelper til med økonomiske vurderinger og papirarbeid; regnskap, skatterådgivning, driftsplaner, søknader mm. Ved store investeringer er det ekstra viktig med økonomisk styring, og verdifullt å ha en regnskapsfører med på laget.

Vi er levende opptatt av landbruket og bøndene sin hverdag, og har et ekte engasjement for den norske bonden. Vi vil at dere skal lykkes.