Feriedager og ferieavvikling før årsslutt

Feriedager og ferieavvikling før årsslutt

Det nærmer seg jul og årsslutt, og i den forbindelse ønsker vi å minne om reglene rundt ferieavvikling for de ansatte. Arbeidsgiver har ansvaret for at ferien avvikles i samsvar med ferielovens regler. Har din bedrift oversikt over hvor mange feriedager de ansatte har igjen? Vet dere hvilke planer er ønsket for disse feriedagene? Dersom den ansatte starter jobbåret med flere uker ferie til gode, kan det fort bli rot for deg som arbeidsgiver.

Om du har arbeidstakere som har utestående feriedager, er det din jobb som arbeidsgiver å sørge for at arbeidstakeren får tatt ut den utestående ferien før utløpet av ferieåret. Om det ikke lar seg gjøre, må det inngås en avtale med arbeidstakeren om overføring av ferie til neste ferieår. Etter ferieloven er utgangspunktet at arbeidstaker skal avvikle ferien i ferieåret og at det er leder som bestemmer tidspunktet for ferieavvikling.

HVOR LANG FERIE HAR ARBEIDSTAKER KRAV PÅ?
I henhold til ferieloven §5 har arbeidstaker krav på 25 virkedager hvert ferieår, altså 4 uker og 1 dag. Virkedager er alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager. Ansatte som fyller 60 år i løpet av ferieåret, har i tillegg krav på en ekstra ferieuke, jf. §5 (2).

AUTOMATISK OVERFØRING AV FERIEDAGER
Om arbeidstaker ikke har avviklet ferie i løpet av ferieåret grunnet sykdom eller foreldrepermisjon, skal alle ferielovens feriedager som er til gode ved ferieårets slutt overføres til neste år.

AVTALT OVERFØRING AV FERIEDAGER
Arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale med arbeidsgiver om overføring av feriedager på inntil 12 virkedager (2 uker) til påfølgende ferieår jfr. Ferieloven §7 (3). Begge parter må være enig, og ingen av partene kan i utgangspunktet kreve en slik overføring. Dersom arbeidsgiver ønsker at arbeidstakeren skal avvikle all ferien i løpet av ferieåret, kan arbeidsgiver kreve dette.

AVTALEFESTET FERIE
Det er mange arbeidstakere som har avtale om 5 uker ferie. Det vil si at man har 5 avtalefestede virkedager ferie, i tillegg til ferielovens feriedager. Disse feriedagene er ikke regulert av ferielovens bestemmelser, og man står derfor friere til hvordan disse dagene skal håndteres. Med mindre avtalen har noen begrensninger om dette, kan disse dagene avtales å overføres til neste år – da i tillegg til de 12 virkedagene man kan overføre etter ferielovens regler. Det er også mulighet til å avtale å slette disse 5 virkedagene med ferie, og utbetale feriepenger tilhørende disse dagene.

FERIE SOM IKKE AVVIKLES
Dersom arbeidstaker har feriedager til gode som ikke er avtalt overført til neste år, og det ikke er sykdom eller foreldrepermisjon som er årsaken til at feriedagene ikke er avviklet, skal alle feriedagene til gode overføres til neste ferieår. Arbeidsgiver har da brutt ferielovens bestemmelser ved å ikke sørge for at arbeidstaker har avviklet all ferien i løpet av ferieåret. Dersom manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiver, kan arbeidstaker – i tillegg til overføring av feriedagene – kreve erstatning etter §14 jfr. Ferieloven §7.

IKKE GLEM FERIEPENGENE!
Feriepengene tilhørende feriedagene som overføres, skal også overføres til påfølgende ferieår.

RETT PÅ LØNNET FRI VED JUL OG NYTTÅR?
Arbeidstakere vil ofte ønske å ta seg fri i julen. Søndager og lovbestemte helge- og høytidsdager skal være arbeidsfrie dager. For jul og nyttår gjelder dette 1. og 2. juledag, og 1. nyttårsdag. I utgangspunktet er ikke julaften og nyttårsaften regulert som helge- og høytidsdager. Ønsker man å ta fri på julaften eller nyttårsaften, skal det tas ut som en vanlig feriedag med mindre man er bundet av en tariffavtale eller har interne avtaler innad i bedriften.

Har du spørsmål rundt feriedager og ferieavvikling rundt jul, eller andre henvendelser?
Kontakt oss for en uforpliktende prat.