Digitale sykemeldinger

Digitale sykemeldinger

Nye sykemeldingsrutiner skaper usikkerhet hos mange arbeidsgivere. Her er det lett å gå seg vill i begreper, rettigheter og ulike aktører! Vi i Tveit har gjort oss mange erfaringer og vet hvor viktig det er med gode rutiner for effektivt å kunne håndtere de nye rutinene. Nedenfor sier vi litt om hva på hva du som arbeidsgiver må huske på.

De aller fleste pasienter som blir sykmeldt av en fastlege får nå sin digitale sykmelding på nav.no.
(Sykmeldinger som er skrevet ut på sykehus kommer foreløpig på papir)

Fra nav.no, sender den ansatte sykmeldingen til arbeidsgiveren, som får den i sin meldingsboks i Altinn.
I ALTINN må du være obs på dette:

º Alle dokumenter ligger på underenhet , og ikke hoved org nr.
º Det er tre ulike tjenester som gjelder digitale sykmeldinger.
º Delegering av enkeltrettigheter til lønnsansvarlig.

Obs! For at andre enn daglig leder skal ta imot og håndtere i Altinn, må daglig leder delegere enkeltrettighetene ( punkt  1 -3 under) til f eks sin lønningsansvarlige i Tveit.

1. «Sykmelding» = gir tilgang til digitale sykmeldinger som arbeidstakeren sender fra nav.no.

2. «Sykmelding – oppgi leder» = gir tilgang til å melde inn til NAV hvem som er nærmeste leder for den sykmeldt. All sykefraværsoppfølging mellom bedrift og den ansatte skjer her.

3. «Søknad om sykepenger» – tidligere “D-delen” / Krav om sykepenger
=  tilgang til digital søknad om sykepenger som den sykmeldte har fylt ut og sendt inn fra nav.no.

Den nye digitale løsningen medfører utsatt innlevering av «Søknaden om sykepenger» ved at søknaden ikke blir tilgjengelig før hele sykmeldingsperioden er over.

For at arbeidsgiver skal få refusjon må den ansatte levere «Søknad om sykepenger». Når sykemeldingsperioden er over, forutsetter den nye løsningen at den ansatte fyller ut «Søknad om sykepenger» og sender denne til arbeidsgiver, som mottar og behandler den i Altinn. Dersom den ansatte ikke sender søknaden, vil det sendes en påminnelse etter en uke. Etter enda en uke går det en påminnelse til nærmeste leder om at søknaden mangler.

Uten at søknad om sykepenger leveres, vil ikke den ansatte ha rett til sykepenger og arbeidsgiver vil heller ikke få refusjon. Det kan bedriftene tape store penger på. Arbeidsgiverne må derfor ha kontroll på om «Søknaden om sykepenger» eller Del D faktisk er levert! I en større virksomhet vil oftest ansatte på en lønnsavdeling sørge for at det foreligger korrekt dokumentasjon og det er også disse som sender refusjonskravet til NAV

I Tveit har vi mange ansatte som jobber med lønn-og personal og vi hjelper deg gjerne.
Vi kan ta hånd om hele eller deler av prosessen, alt ut fra ut fra deg og ditt firmas behov.

Ta kontakt med din lønnsrådgiver i Tveit for en detaljert veiledning og sjekk, eller ta kontakt med ditt nærmeste avdelingskontor for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg!