Nyhetsarkiv

'

Kompensasjonsordning 4

15.02.2022 | 08:00
Vi hjelper din bedrift med å søke kompensasjon Det er nå åpnet for søknad om kompensasjon for november og desember 2021. Denne gang er det dokumentasjon og kontrollhandlinger som står i fokus. Det er blitt mer omfattende krav til dokumentasjon for både den som søker og den som bekrefter søknaden. Vi vil gi en oversikt […]

'

Endringer i OTP-loven

7.12.2021 | 09:54
De fleste arbeidsgivere i privat sektor plikter å opprette en OTP-ordning (obligatorisk tjenestepensjon) for sine ansatte. Denne sparingen skal tilsvare minst 2% av den ansattes lønn, og er obligatorisk. I januar i år ble arbeidsgivere pliktet til å oppgi pensjonsinnretning i a-meldingen, og tilsynet av OTP ble i juni flyttet fra Finanstilsynet til Skatteetaten. Nå […]

'

Gaver til de ansatte – hvilke skatteregler gjelder?

2.12.2021 | 10:48
I januar 2021 kom det nye regler og grenser for gaver i arbeidsforhold. Som utgangspunkt skal alle naturalytelser og gaver en arbeidstaker mottar i et arbeidsforhold regnes som skattepliktig – uavhengig av det er fra arbeidsgiver eller tredjepart. Likevel finnes det noen unntak som kan være verdt å vite om som; Hva må du som […]

'

Husk halv skatt før jul

10.11.2021 | 21:25
Nå nærmer det seg jul, og i den forbindelse er det mange arbeidstakere som gleder seg til julelønnen – nemlig det å få utbetalt julelønn med lavere skattetrekk. Når utbetalingen av denne lønnen er, varierer fra bedrift til bedrift, noen får den i november og andre i desember. Hvordan løse ulike typer avlønning? Når det […]

'

Næringslivet er tilbake til 2019-nivå

15.07.2021 | 07:56
Som konsekvens av pandemien har næringslivet opplevd nærmest nullvekst. Basert på Tveit Regnskap sitt Næringsbarometer ser vi et tydelig skille mellom bransjer, som har gjort det godt og og mindre godt. Det er spesielt én bransje som peker seg ut, hvor det har gått dårlig. Kjell Larsen i Tveit Regnskap forteller at næringslivet er ganske […]

'

Dagens tips & skattetriks

28.05.2021 | 10:00
Spart skatt – hvordan benytte jordbruksfradraget? Jordbruksfradraget er maks på kr. 190.400 for 2020, en skattesats på 22 % gir spart skatt på kr. 41.888. Sammenlignet med 2014 var maks jordbruksfradrag kr. 166.400. En skattesats på 27% gir spart skatt på kr. 44.928. Selv om staten øker jordbruksfradraget, betyr det ikke at bonden får mer […]