Nyhetsarkiv

'

Vårt beste tips for 2024: et godt likviditetsbudsjett

29.02.2024 | 12:53
En seig januar som av en eller annen grunn alltid kommer uventet på, er endelig over. En kort februar suste forbi før vi rakk å blunke. Og nå er vi på vei mot lysere dager, og kortere måneder med ferier og helligdager. Dette er også den beste tiden for å legge opp til en god […]

'

Vi hjelper din bedrift med budsjett for 2023

26.10.2022 | 12:15
Høsten er i full anmarsj, og det er på tide å legge planer for det kommende driftsåret. Har ditt selskap kontroll over neste års inntekter og utgifter? I Tveit har vi god erfaring med å lage budsjett for våre kunder. Med utgangspunkt i regnskapsdataene og effektive verktøy lager vi budsjettet sammen! Tre veier til mål: 1. […]

'

Inntektsutvikling i Haugalandsjordbruket 2021

19.10.2022 | 10:51
Skrevet av Andreas Lundegård, landbruksrådgiver/autorisert regnskapsfører i Tveit Regnskap AS Bonden si inntekts styrka seg monaleg i 2021, men ein del av auken er nok av forbigåande karakter grunna effektar frå korona i økonomien. Dette syner dei endelege gjennomsnittstala frå Tveit Regnskap AS som er henta frå gardsrekneskapa på i alt 206 bruk frå Nord-Rogaland […]

'

Sparebankstiftelsen SR-Bank fyller 10 år

6.04.2022 | 11:15
Som en del av SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner ønsker vi å videreformidle Sparebankstiftelsen SR-Banks flotte bidrag til lokalsamfunnet. Ved at de har jubileum i år, så deler de ut ytterligere 50 millioner kroner i år til gode prosjekter! Om stiftelsen I 2012 ble Sparebankstiftelsen SR-Bank stiftet i forbindelse med at SpareBank 1 SR-Bank ble omdannet […]

'

Kostnadsvekst for små- og mellomstore bedrifter

1.03.2022 | 14:32
Leder for bedriftsrådgivning, Kjell Larsen, har sett nærmere på et utvalg bedrifter som har fått kjenne på økte energikostnader i 2021, som treffer bedrifter på Sør-Vestlandet spesielt. “Vi må ikke komme i en situasjon der små og mellomstore bedrifter blir skvist under parolen av at “næringslivet berges av korona-kompensasjon”. SR-Banks konjunkturbarometer tegnet nylig et positivt […]

'

Kompensasjonsordning 4

15.02.2022 | 08:00
Vi hjelper din bedrift med å søke kompensasjon Det er nå åpnet for søknad om kompensasjon for november og desember 2021. Denne gang er det dokumentasjon og kontrollhandlinger som står i fokus. Det er blitt mer omfattende krav til dokumentasjon for både den som søker og den som bekrefter søknaden. Vi vil gi en oversikt […]

'

Tankar kring bonden sin økonomi i 2022

18.01.2022 | 14:28
Underteikna har jobba som økonomirådgjevar Tveit Regnskap sidan 1998, og sjeldan har nok bonden vore i meir turbulente tider (økonomisk) enn han/ho står i ved inngangen til 2022. På mange måtar er dette litt underleg… I utgangspunktet ligg det meste til rette for ei god inntening hjå bonden. Grunnpilaren for å gi bonden sikker og […]

'

Modernisering av merverdiavgiftsområdet

28.12.2021 | 11:00
Skatteetaten har siden 2019 arbeidet med å modernisere merverdiavgiftsområdet. De har allerede lansert ny registreringsløsning og arbeidet av merverdiavgiftsområdet er planlagt ferdigstilt i 2023. Det som nå blir nytt er mva-meldingen, og den trer i kraft for terminer etter 01. januar 2022. Viktig å merke seg at terminer til og med 31. desember 2021 for […]

'

Kjære kunde og samarbeidspartnere!

21.12.2021 | 11:00
Vi ønsker å takke for samarbeidet i året som har gått. Til alle nye kunder i løpet av året, velkommen. Vi har lært oss gjennom året og leve med Corona pandemien. Vi vet det har vært utfordrende år for mange av dere. Nå fikk vi en ekstra runde på tampen av året som igjen krever […]

'

Midlertidig lønnsstøtteordning i desember 2021 og januar 2022

21.12.2021 | 09:55
Ettersom det er kommet strenge nasjonale smittevernstiltak for både desember 2021 og januar 2022, er det nå kommet en skisse for midlertidige lønnsstøtteordning i en kortvarig periode. Vi tar her en oppsummering av den nye lønnsstøtteordningen, hva som er formålet, varighet av ordningen, hvem den rettes mot og hvilke foretak som kan søke om lønnsstøtte. […]

'

Regjeringens forslag til nye økonomiske tiltak

15.12.2021 | 12:39
Ettersom smitten i Norge fortsetter å øke, og smittetiltakene er mer omfattende har Regjeringen varslet om nye økonomiske tiltak. Tirsdag 14.12.21 var det pressekonferanse hvor forslagene ble fremlagt. Vi har derfor laget et sammendrag av de viktigste tiltakene her. Det er ikke fattet vedtak på disse forslagene, men Regjeringen vil legge frem en proposisjon for […]

'

Endringer i OTP-loven

7.12.2021 | 09:54
De fleste arbeidsgivere i privat sektor plikter å opprette en OTP-ordning (obligatorisk tjenestepensjon) for sine ansatte. Denne sparingen skal tilsvare minst 2% av den ansattes lønn, og er obligatorisk. I januar i år ble arbeidsgivere pliktet til å oppgi pensjonsinnretning i a-meldingen, og tilsynet av OTP ble i juni flyttet fra Finanstilsynet til Skatteetaten. Nå […]

'

Gaver til de ansatte – hvilke skatteregler gjelder?

2.12.2021 | 10:48
I januar 2021 kom det nye regler og grenser for gaver i arbeidsforhold. Som utgangspunkt skal alle naturalytelser og gaver en arbeidstaker mottar i et arbeidsforhold regnes som skattepliktig – uavhengig av det er fra arbeidsgiver eller tredjepart. Likevel finnes det noen unntak som kan være verdt å vite om som; Hva må du som […]

'

Møt regnskapskontoret vårt i Etne!

17.11.2021 | 13:15
Denne buketten er ikke bare rå på regnskap, lønn og rådgiving. De har også et godt sosialt miljø med samarbeid og faglig utveksling. Kontoret ble etablert i 1969 og har totalt 13 ansatte, hvorav fem betjener landbrukskunder og åtte betjener bedriftskunder. Landbruksavdelingen vår har til sammen 63 års fartstid hos Tveit i Etne, hvor fire […]

'

Endringsforslag – Statsbudsjettet 2022

11.11.2021 | 10:39
Tirsdag 12. oktober la Solberg-regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjettet for 2022, og vi skrev om hovedtrekkene i forhold til endringer i skatte- og avgiftsreglene. Her kan du lese Støre- regjeringen sine endringsforslag til statsbudsjettet 2022, i forhold til skatt og avgift. Vår gjennomgang av hovedtrekkene i Solberg-regjeringens forslag – som omhandler skatte- og avgiftsreglene […]

'

Husk halv skatt før jul

10.11.2021 | 21:25
Nå nærmer det seg jul, og i den forbindelse er det mange arbeidstakere som gleder seg til julelønnen – nemlig det å få utbetalt julelønn med lavere skattetrekk. Når utbetalingen av denne lønnen er, varierer fra bedrift til bedrift, noen får den i november og andre i desember. Hvordan løse ulike typer avlønning? Når det […]

'

Feriedager og ferieavvikling før årsslutt

25.10.2021 | 13:13
Det nærmer seg jul og årsslutt, og i den forbindelse ønsker vi å minne om reglene rundt ferieavvikling for de ansatte. Arbeidsgiver har ansvaret for at ferien avvikles i samsvar med ferielovens regler. Har din bedrift oversikt over hvor mange feriedager de ansatte har igjen? Vet dere hvilke planer er ønsket for disse feriedagene? Dersom […]

'

Statsbudsjettet 2022

14.10.2021 | 09:40
12. oktober 2021, fremla Erna Solberg sitt forslag for statsbudsjettet 2022. Vi vil ta en gjennomgang av hovedtrekkene i regjeringens forslag – som omhandler skatte- og avgiftsreglene. Merverdiavgift Overgangsordningen; Avvikling av 350-kronersgrensen og innføring av VOEC-ordningen Regjeringen ønsker å videreføre det midlertidige unntaket fra deklareringsplikten for andre varer enn næringsmidler, restriksjonsbelagte varer og varer som […]

'

Inntektsutvikling i Haugalandsjordbruket 2020

8.10.2021 | 13:24
Skrevet av Andreas Lundegård, landbruksrådgiver/autorisert regnskapsfører i Tveit Regnskap AS Skattbar næringsinntekt etter avskriving viste ein oppgang frå 2019 til 2020, inntekta steig i snitt med 30.800 kr til 394.000 kr pr. bruk. Dette syner dei endelege gjennomsnittstala frå Tveit Regnskap AS som er henta frå gardsrekneskapa på i alt 206 bruk frå Nord-Rogaland og […]

'

Vi hjelper din bedrift med budsjett for 2022

13.09.2021 | 07:36
Høsten er i full anmarsj, og det er på tide å legge planer for det kommende driftsåret. Har ditt selskap kontroll over neste års inntekter og utgifter? I Tveit har vi god erfaring med å lage budsjett for våre kunder. Med utgangspunkt i regnskapsdataene og effektive verktøy lager vi budsjettet sammen! Tre veier til mål: 1. […]

'

Næringslivet er tilbake til 2019-nivå

15.07.2021 | 07:56
Som konsekvens av pandemien har næringslivet opplevd nærmest nullvekst. Basert på Tveit Regnskap sitt Næringsbarometer ser vi et tydelig skille mellom bransjer, som har gjort det godt og og mindre godt. Det er spesielt én bransje som peker seg ut, hvor det har gått dårlig. Kjell Larsen i Tveit Regnskap forteller at næringslivet er ganske […]

'

Tveit Næringsbarometer for januar – april 2021

8.07.2021 | 09:04
Tveit Næringsbarometer tar temperaturen på næringslivet i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Her presenterer vi ferske regnskapstall fra et representativt utvalg av små og mellomstore bedrifter i regionen. Næringsbarometeret januar – april 2021: Hvordan har koronasituasjonen påvirket regnskapene de første 4 månedene av året? I det samfunnet nå retter blikket mot gjenåpning etter koronapandemien er det interessant […]

'

Likviditet – det kjedelige ordet med de store konsekvensene

5.07.2021 | 12:44
Likviditet handler om hvordan pengene beveger seg i et selskap. Vi trenger nok penger til å kunne betale regningene våre og til å betale lønn for våre ansatte. Og målet for de fleste som starter en salong er vel å sitte igjen med noe overskudd som de skal kunne ta ut som utbytte på et […]

'

Enkle grep for økt lønnsomhet i din salong

11.06.2021 | 13:10
Ønsker du flere kunder til din salong, ansatte som er motiverte til å jobbe effektivt og muligheten til å investere i det beste utstyret? Med noen enkle grep, kan du skape en trygg og lønnsom arbeidsplass med de beste fagfolkene. Med mange års erfaring og stor innsikt innen bransjen, ser vi fellestrekk mellom salonger som […]

'

Dagens tips & skattetriks

28.05.2021 | 10:00
Spart skatt – hvordan benytte jordbruksfradraget? Jordbruksfradraget er maks på kr. 190.400 for 2020, en skattesats på 22 % gir spart skatt på kr. 41.888. Sammenlignet med 2014 var maks jordbruksfradrag kr. 166.400. En skattesats på 27% gir spart skatt på kr. 44.928. Selv om staten øker jordbruksfradraget, betyr det ikke at bonden får mer […]

'

Vandring i takstland

22.04.2021 | 12:36
Takstyrket er i følgje oss sjølv verdast mest spanande yrke – men ofte slår ikkje historiane alltid like godt når ein rundar middagsbordet. Men uansett me som jobbar med profetien har ein veldig variert kvardag, der me får sett utruleg mykje forskjellig – både litt rart og mykje flott. Og ikkje minst er det spanande å […]

'

En beintøff tid for Viking Adventure

13.04.2021 | 09:13
Pandemien har vært beintøff for Viking Adventure. Koronaen har likevel ikke satt en stopper for denne bedriften. I en så sårbar tid har de klart å omstille seg, tenke fremover og gjort endringer som har styrket bedriften. De har en unik evne til å holde motet oppe og se mulighetene, og vi er stolte over […]

'

Permanente endringer i boligloven

29.03.2021 | 11:52
Våren er sesong for årsmøter og generalforsamlinger i boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier. Slik loven er i dag kreves det at generalforsamlinger og årsmøter avholdes fysisk. I en tid med strenge smitteverntiltak er dette vanskelig å gjennomføre, men fra 1. april endres loven permanent. Stortingets vedtak 23. mars 2021 til lov om endringer i boligbyggelagsloven, borettslagsloven […]

'

Tveit Regnskap går sammen med SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner

25.03.2021 | 12:00
Vi blir blant landets største aktører innen regnskaps- og rådgivningstjenester nå som vi går sammen for å gi et styrket tilbud til kundene. SpareBank 1 ForretningsPartner og Tveit Regnskap vil til sammen bli om lag 400 ansatte, ha en omsetning på rundt 450 millioner kroner årlig og over 7000 kunder langs kysten fra Bergen i […]

'

Hanne (25) er den yngste lederen i Tveit

16.03.2021 | 08:48
I en hverdag som stadig blir mer digitalisert satser Tveit Regnskap også på unge ledere. Hanne Øyre Lindstrøm (25) ble ansatt i Tveit Regnskap etter utført økonomiutdannelse og har nå 3 år senere overtatt som daglig leder ved kontoret i Odda.  Lindstrøm fullførte utdannelsen sin og startet i Tveit Regnskap sitt Odda-kontor i 2018. Etter […]

'

Hausken Lyddemper vant næringslivprisen 2020

29.01.2021 | 09:17
Vi gratulerer vår kunde, Hausken Lyddemper, som vinner av næringlivprisen 2020. Tysvær næringsforum har gitt ut prisen i samarbeid med Tysvær kommune. Prisen gir en oppmerksomhet og honnør til bedrifter og personer som har utmerket seg spesielt positivt i utvikling av bedriften, næringslivet og lokalsamfunnet.   Reisen startet i skogen  Hausken Lyddemper begynte i det små som en bigeskjeft i skogen […]

'

Har du vært ute en vinternatt før?

14.01.2021 | 12:44
Kanskje stammer dette norske uttrykket fra en svunnen og brutal tid. Nå har det fått en annen betydning. Alle vet at dette uttrykket handler ikke lenger om minusgrader og snø. Den som har vært ute en vinternatt har blitt utsatt for harde prøvelser, gjort seg noen dyrekjøpte erfaringer og tatt med seg ballast senere i […]

'

Informasjonsvideo om ny kompensasjonsordning

21.12.2020 | 08:00
Bedrifter med stort omsetningsfall grunnet koronapandemien, kan søke dekning av faste uunngåelige kostnader. Den nye kompensasjonsordningen åpnes opp for søknader 18. januar. Er du i tvil på om du og din bedrift kan søke?  – Bli kjent med ordningen Her er en gratis informasjonsvideo på ca. 25 minutter som orienterer deg om det mest sentrale […]

'

PowerOffice Go gjør det enklere for Brødrene Mæland

2.12.2020 | 07:00
PowerOffice Go er en av flere digitale systemløsninger Tveit Regnskap har å tilby sine kunder. Brødrene Mæland bygg og betong valgte å satse større etter at de i flere år bygget hytter og hus for Berge sag. I denne prosessen har PowerOffice Go gitt Brødrene Mæland mer kontroll og spart de for mye tid. Tveit […]

'

Regnskapsfører og revisor blir sponset av regjeringen

30.11.2020 | 15:00
Dersom din bedrift vurderer å søke kompensasjon fra regjeringen etter nyttår kan du forberede deg allerede nå. På fredag 25. november meddelte næringsminister, Iselin Nybø (V), at bedrifter vil få dekket inntil 80 prosent av kostnadene og opp til 10 000 kr per søknadsperiode til regnskapsfører eller revisor. Hvis bedriften din ikke har regnskapsfører, vil […]

'

Søknad om utsatt betaling av skatt og avgift

23.11.2020 | 13:25
Virksomheter som er økonomisk rammet av koronautbruddet kan søke om utsatt betaling av skatt og avgift etter en forenklet og fleksibel ordning. Regelverket er hjemlet i § 6 forskrift om utsettelse av skatteinnbetalinger for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet. Betalingsutsettelse kan bare innvilges frem til 28. februar 2021. (utvidet fra 31. desember 2020) Ordningen gjelder […]

'

Fordeler med PowerOffice Go

18.11.2020 | 06:00
PowerOffice Go er et skybasert regnskapssystem. Med PowerOffice Go får du et komplett system for regnskap, faktura, timeregistrering, reiseregninger og lønn. Dette gir deg som kunde noen veldig attraktive fordeler som du vil oppdage raskt, uansett hvilken bransje du er i eller hvor digital du føler deg.

'

Tveit Næringsbarometer for mars – august 2020

12.11.2020 | 09:27
Tveit Næringsbarometer tar temperaturen på næringslivet i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Her presenterer vi ferske regnskapstall fra et representativt utvalg av små og mellomstore bedrifter i regionen. Næringsbarometeret mars – august 2020: Hvordan har koronasituasjonen påvirket regnskapene de første 6 månedene av pandemien? På bakgrunn av koronasituasjonen ønsker vi å se nærmere på perioden fra mars […]

'

Ny kompensasjonsordning for næringslivet

12.11.2020 | 08:20
Onsdag sendte Regnskap Norge ut nyhetsbrev om nye kompensasjonsordninger for næringslivet. I dette innlegget har vi sammenfattet de viktigste punktene. Ny kompensasjonsordning for bedrifter med stort omsetningsfall Ligner kompensasjonsordningen vi hadde våren og sommeren 2020 Varighet fra 1. september 2020 og foreløpig til 28. februar 2021 Gjelder de samme næringene som ved forrige kompensasjonsordning Foretak […]

'

Hva er PowerOffice Go?

4.11.2020 | 07:00
PowerOffice Go er et skybasert regnskapssystem. Med PowerOffice Go får du et komplett system for regnskap, faktura, timeregistrering, reiseregninger og lønn. Dette gir deg som kunde noen veldig attraktive fordeler som du vil oppdage raskt, uansett hvilken bransje du er i eller hvor digital du føler deg.

'

Hørte du oss på radioen?

3.11.2020 | 11:47
I Tveit er vi opptatt av å se muligheter og være nær. Dette gjør vi ved å engasjere oss i lokalmiljøet, og kontinuerlig hige etter å tilby de beste løsningene for våre kunder. Vi bryr oss om våre kunder og nærmiljøet og viser det i alt vi gjør! Vil du bli mer effektiv? Vil du […]

'

Skattefunn – det lønner seg å tenke nytt!

28.10.2020 | 11:01
Bruk av skattefunn er en interessant indikator på innovasjons- og investeringsvilje.  Det er viktig å følge med på om «vår» region, kommune og bedrift henger med! Tveit Regnskap har laget et intuitivt og enkelt verktøy for analyse av bruk av skattefunnordningen i alle regioner, kommuner og bedrifter i Rogaland og Vestland – fra 2010 til […]

'

Rekord i tildelinger fra Innovasjon Norge.  

28.10.2020 | 10:54
Det har vært en sterk vekst i tilskudd, lån og garantier fra Innovasjon Norge i 2020 i hele Norge, og også i Rogaland og Vestland. Ca. 50 % økning i tilførte midler, tilsvarende 580 millioner, for Rogaland og Vestland fra 2019 til 2020 – med tre måneder igjen av året er dette «all time high». […]

'

Tveit utvikler sin satsing innenfor takst og eierskifte

23.10.2020 | 12:00
Tveit Regnskap satser på takst og eierskifte, og utvikler derfor faggruppen i organisasjonen. – Verdivurderinger av eiendom og bistand ved eierskifter er en del av Tveit sitt «DNA», sier leder av gruppen, Andreas Fløgstad.  Lang tradisjon og en solid aktør Tveit Regnskap har lang erfaring med oppdrag innenfor takst og eierskifte, og har etablert seg […]

'

Budsjett 2021 – La oss hjelpe deg!

19.10.2020 | 09:34
I Tveit har vi svært god erfaring med å lage budsjett for våre kunder. Med utgangspunkt i regnskapsdataene og effektive verktøy lager vi budsjettet sammen! Tre veier til mål: 1. Enkleste: Send en forespørsel til din regnskapsfører NÅ om at du vil ha et budsjett for 2021! Legg med en setning om hvordan veksten vil […]

'

Inntektsutvikling Haugalandsjordbruket, 2019

16.10.2020 | 09:39
Av: Andreas Lundegård Skattbar næringsinntekt etter avskriving viste ei lita oppgang, kr 5.900 kr frå 2018 til 2019. Dette syner dei endelege gjennomsnittstala frå Tveit Regnskap AS som er henta frå gardsrekneskapa på i alt 213 bruk frå Nord-Rogaland og Sunnhordland. Tveit Regnskap AS fører rekneskapen for i alt 1.700 gardsbruk i regionen, og i løpet av […]

'

GJESDAL REGNSKAP BLIR EN DEL AV TVEIT REGNSKAP

18.08.2020 | 13:22
Tveit Regnskap overtar Gjesdal Regnskap på Ålgård. Tveit ønsker med dette å ta del i den videre utviklingen i Gjesdal og regionen. Den lokale profilen vil bli videreført, og de ansatte på kontoret på Ålgård vil fortsette å levere «kortreiste» tjenester for eksisterende og nye kunder. Avtalen trådte i kraft 01.07.2020. Både Tveit og Gjesdal […]

'

Radio 102: Tveit Regnskap med “korona-barometer”

29.06.2020 | 12:12
På fredag la Radio 102 ut et innslag om det rykende ferske Tveit Næringsbarometer. De skriver følgende på sine sider;  “Tveit Regnskap lager et næringslivs-barometer med jevne mellomrom. Denne gang kommer de med et eget næringslivs-barometer for tiden fra 12. mars og ut april. Vi tar en prat med daglig leder i Tveit Regnskap, Jarle […]

'

Tveit Næringsbarometer for mars og april 2020

25.06.2020 | 09:03
Tveit Næringsbarometer tar temperaturen på næringslivet i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Her presenterer vi ferske regnskapstall for mars og april 2020, fra et representativt utvalg av små og mellomstore bedrifter i regionen. Mer informasjon om næringsbarometeret står i rapporten. Hvordan har koronasituasjonen første faste påvirket regnskapene i mars og april?  Vi ser i barometeret denne gang […]

'

Utsatt frist for å levere skattemelding og årsregnskap for næringsdrivende og selskaper

26.05.2020 | 14:28
Fristen for å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31. mai til 31. august. I en pressemelding 16. april skriver Finansdepartementet at for å lette byrden som har oppstått i kjølvannet av koronaviruset, har regjeringen besluttet å utsette fristen for innlevering av skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper. – Mange har […]

'

Dette må du vite om ferie og feriepenger i år

30.04.2020 | 10:14
Til tross for at mye er annerledes denne våren, går året sin naturlige og vante gang. Om fire uker står årets første sommermåned for døren, og mange lurer på hvilke regler som gjelder for ferie og feriepenger i denne spesielle situasjonen vi er inne i.  Har man rett på ferie ved permittering? Kan arbeidsgiver endre planlagt […]

'

Vi hjelper din bedrift å søke om kompensasjon

17.04.2020 | 09:34
I dag starter åpningen av søknadsportalen for bedrifter som trenger å søke kompensasjon fra staten, på Altinn. Vi får mange henvendelser fra kunder som ønsker hjelp til søkeprosessen – kan vi bistå deg også? Les mer om ordningen, hvilke kostnader en kan få dekket og hvordan det gjennomføres i praksis på: www.tveit.no/informasjonsside-om-korona eller på www.kompensasjonsordning.no […]

'

Kompensasjon for kultur og idrett: søknadsfrist 21. april

16.04.2020 | 15:02
Har ditt lag eller forening sett seg nødt til å avlyse, utsette eller stenge arrangementer som følge av koronaepidemien? Du kan øke kompensasjon, men vær rask! Søknadsfristen går ut allerede førstkommende tirsdag. Forskriftene som regulerer ordningene er klare og det er åpnet for å sende inn søknader.  Arrangører  i  frivillighets- og idrettssektoren  som har avlyst, […]

'

Tiltak for å styrke likviditeten i krisetider

15.04.2020 | 14:02
Krisetider kan vi med trygghet kalle det for mange aktører i næringslivet for tiden. Svært mange opplever inntektstap, sviktende resultater og utfordringer med lite tilgjengelig kapital. I en brått oppstått vanskelig situasjon som nå, har ledelsen mange utfordringer å løse og branner å slukke. Før vi går løs på tips som kan bedre situasjonen kan […]

'

Kompensasjonsordningen for ENK og selvstendig næringsdrivende

6.04.2020 | 15:54
Er du blant bedriftene som trenger å søke om midler gjennom statens kompensasjonsordning i forbindelse med koronautbruddet? Da er dette blogginnlegget rettet mot deg. Det er fremdeles mye som er uklart når det gjelder ordningen, og gjennom dette innlegget ønsker vi å kunne svare på noe av det du lurer på. Les om ordningen i […]

'

Slik blir kompensasjonsordningen for aksjeselskap

3.04.2020 | 17:15
Det handler om hvilket samfunn vi skal ha når hverdagen er tilbake Kompensasjonsordningen skal bidra til at levedyktige bedrifter som er hardt rammet av virusutbruddet skal komme seg gjennom krisen På den måten unngår vi unødvendige konkurser og oppsigelser. Det trygger arbeidsplasser Uunngåelige faste kostnader Regjeringen har lagt frem forslag om å dekke opptil 90% […]

'

Koronarelaterte tiltak med effekt for en virksomhets likviditetsbudsjett

2.04.2020 | 18:34
Endring i betalingsfrister for offentlige trekk og avgifter Innbetaling forskuddsskatt upersonlige skattytere (selskaper mv). 2. termin med ordinær frist 15. april, er utsatt til 1. september 2020 Gjelder ikke naturressurs- og grunnrenteskattepliktige Innbetaling arbeidsgiveravgift 2. termin med ordinær frist 15. mai, er utsatt til 15. august 2020 Det er foreslått å redusere arbeidsgiveravgiften for mai […]

'

Krisepakke for bedrifter og bankenes krav

27.03.2020 | 13:27
Regjeringen vil dekke faste kostnader Fredag ble det kjent at regjeringen foreslår å opprette en ordning hvor staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har fått omsetningen sin betydelig redusert som følge av koronautbruddet og smitteverntiltak. Det arbeides fortløpende med en løsning hvor bedrifter selv skal kunne søke støtte gjennom en […]

'

Sjekkliste for bedrifter; frister, satser og permitteringsregler

23.03.2020 | 12:19
Endringer i tiltak og retningslinjer skjer raskt i denne perioden. Vi forstår godt at det kan være vanskelig å følge med og holde seg oppdatert – derfor prøver vi å gjøre det for deg. I dette innlegget har vi laget en sjekkliste for deg og din bedrift. Har du fått med deg de viktigste endringene? […]

'

Cash in. Cash out.

20.03.2020 | 16:27
Kathrine er regnskapsfører og rådgiver i Tveit Regnskap, avdeling Bjørnafjorden. I det jeg skriver denne teksten, fra karantene på hjemmekontor torsdag 19. mars, er nasjonen og næringslivet i Norge midt i opptakten til monsterbølgen fra coronakrisen. Kathrine har brukt deler av dagen i dag på å kvalitetssikre et likviditetsbudsjett for en større Tveit-kunde, Lift Up […]

'

Tveit heiar på bonden

18.03.2020 | 16:58
Mange yrkesgrupper gjer ein framifrå, og veldig viktig innsats for landet vårt nå i desse vanskelege tider. Bøndene er ei av desse gruppene, ei gruppe som gjerne blir sett på som ein del av grunnmuren i samfunnet. Og som på vår eigen bustad er grunnmuren kanskje ikkje det ein legg mest merke til – ofte […]

'

Viktig informasjon om permitteringer/oppsigelser

17.03.2020 | 11:38
De siste dagene har vi fått mange henvendelser og spørsmål om regelverket rundt permitteringer og oppsigelser. I dette blogginnlegget har vi samlet de viktigste punktene fra NAV sine hjemmesider. Les gjerne digital informasjon først  NAV oppfordrer alle arbeidsgivere til å holde seg oppdatert på sine nettsider. Viktige lenker: Forsiden –  nav.no Koronavirus  informasjon fra nav.no Permitteringer […]

'

Endringer i regjeringens strakstiltak for næringslivet, 16. mars 2020

16.03.2020 | 13:38
Bildet i saken er et skjermdump fra pressekonferansen 16. mars 2020. Fredag 13. mars la regjeringen frem en rekke strakstiltak for å begrense de økonomiske konsekvensene av covid-19. Regjeringens forslag fikk dog ikke flertall i Stortinget, og det er derfor blitt gjort en rekke endringer på tiltaksforslagene. Det nye forslaget har foreløpig fått flertall på […]

'

Regjeringens strakstiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av covid-19

15.03.2020 | 13:35
Bildet er lånt fra regjeringen.no Det norske samfunnet står midt i en krisesituasjon, og mange er bekymret for hvilke økonomiske følger virusutbruddet vil ha, både for privatøkonomien, og for næringslivet generelt. I dette blogginnlegget har vi samlet et knippe av regjeringens strakstiltak for å trygge jobber og hjelpe bedrifter i en krevende situasjon. (Listen nedenfor […]

'

Viktig melding til våre kunder og samarbeidspartnere!

12.03.2020 | 16:44
Tveit Regnskap ønsker å vise samfunnsansvar når det gjelder Koronavirus/samt bidra til å forebygge smitte. I løpet av en uke er vi i kontakt med mange mennesker og ønsker ikke å risikere smitte for hverken våre ansatte eller kunder.  Tveit Regnskap prøver å holde alle kontor åpne, men ønsker ikke fysiske besøk. Som følge av […]

'

I kveld kan vi bli “Årets bedrift”

6.03.2020 | 09:46
I dag, fredag 06. mars, går Haugalandskonferansen 2020 av stabelen for 30. gang. Arrangementet som samler over 500 beslutningstakere fra næringslivet og offentlig sektor i Haugesund og omegn, er blant Vestlandets største av sitt slag. Vi er utrolig stolte over å være nominert til den gjeve prisen “Årets bedrift”, som deles ut for 15. gang […]

'

50 tips til kostnadskutt

3.03.2020 | 13:48
Vi Tveit Regnskap ønsker at alle som driver næring, enten om du er stor eller liten skal lykkes. Vår visjon er å skape lønnsomhet for våre kunder. I forbindelse med vårt 50 års jubileum i 2019 utarbeidet vi 50 tips til kostnadskutt for eksisterende og potensielt nye kunder. Gode betalingsrutiner. Hvem gjør hva og hvor […]

'

Vi tilbyr skreddersydd regnskap for bygg – og anleggssektoren

18.02.2020 | 12:59
Tveit Regnskap tilbyr profesjonelle regnskap- og lønnstjenester for bygg- og anleggsbedrifter. Vi har stor kompetanse innenfor bransjen og kan tilby effektive og tilpassede løsninger som gjør hverdagen enklere. Hva kan vi bistå med?  Vi har lang erfaring med bygg og anleggskunder og vet at riktig regnskapssystem kan gi store besparelser og økt lønnsomhet. Vi tilbyr […]

'

Vindkast: Bondegutar med regnskap på toppen

14.02.2020 | 14:49
Endelig er den her!  Forrige uke fikk vi være med på innspillingen av Vindkast, Medvind24 sin helt egen podkast. Vi stilte mannsterke med gründer Jarle Tveit, daglig leder Jarle Haugen og styreformann og forretningsutvikler Jone Tveit. Nå er endelig episoden her! 40 minutter med historier og erfaringer fra Tveit Regnskap sin 50 års lange reise. […]

'

Blir en av Næringsforeningens hovedsamarbeidspartnere

7.02.2020 | 12:29
Vi er stolte over å meddele at vi denne uken signerte en langsiktig avtale med Næringsforeningen Haugalandet. – En tillitserklæring, sier adm.dir  i Næringsforeningen, Bernt Jæger. Skal bygge Vestlandets knutepunkt  Næringsforeningen Haugalandet er en interesseorganisasjon for bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner. Foreningen jobber mot å opprettholde Haugesundregionen som en sterk og attraktiv næringsregion mellom Bergen og Stavanger. […]

'

Tveit mottar Næringslivsprisen for 2019

9.01.2020 | 09:46
Tveit Regnskap har gjennom 50 år utviklet seg til et sterkt og profesjonelt selskap og mottar i 2019 Vindafjord Kommune sin Næringslivspris. Kommunens begrunnelse for tildeling: I 1969 blei bøndene pålagt å levera moms regnskap for drifta si. Dette var eit stort og omfattande pålegg og mange bønder hadde utfordringar med å få dette til. […]

'

Nyheter og endringer fra 1/1-2020

20.12.2019 | 15:23
Kjære kunde! Nok et år går mot slutten og det er på tide å forberede årsavslutningen. Vi oppfordrer deg til å benytte MinSide for innrapportering av opplysninger til oss.For mer info om årsoppgjørskjema vedrørende årsoppgjøret se artikkel på www.tveit.no/blogg Endringer i 2020Det er ingen vesentlige endringer i satser for skatt eller avgift i 2020. For […]

'

Info og skjema vedrørende årsoppgjøret 2019

19.12.2019 | 10:25
Året 2019 nærmer seg nå slutten og det er på tide å forberede årsoppgjøret.Som kunde hos Tveit Regnskap vil du finne informasjon og skjema knyttet til årsoppgjøret på https://minside.tveit.no.Du logger deg enkelt på med mobilnummer og engangskode. Årsoppgjørsrundskriv og kladdeliste du kan ta med deg under tellingen ligger synlig direkte etter pålogging.Årsoppgjørsskjema for elektronisk utfylling […]

'

Velkommen til vår nye hjemmeside

17.12.2019 | 14:59
2019 har vært et fantastisk år for Tveit Regnskap. Vi har sammen med våre kunder, ansatte og samarbeidspartnere oppnådd enormt mye, og vi er svært stolte over året som har vært. Nå står 2020 straks for døren og vi har ikke noe lavere forventninger til det kommende året. Året som har vært Når vi ser […]

'

Droppet ut av skolen for å bli klesselger

6.12.2019 | 00:00
Foto f.v: Bedriftsrådgiver og autorisert regnskapsfører i Tveit Regnskap, Jan Roger Narrevik & gründer og daglig leder i Condor retail AS, Nils Konrad Bua. – Tveit har vært med fra dag 1, og har vært helt uvurderlig, sier gründer og daglig leder i Condor retail AS, Nils Konrad Bua. Markedsledende i Haugesund Condor er en […]

'

Vi deler drømmen

4.12.2019 | 00:00
Foto: NTB/Scanpix Hvor mye er en cup-finale verdt? Det er et stort spørsmål. Nesten alt kan måles, veies, telles og selges. Slik er det i fotballen, slik er det i regnskapsbransjen og ofte er det slik i livet. Men alle vet at det er noe mer. Det finnes noen verdier som er langt mer verdt […]

'

Har du noen gang sett Hallo-damen på Netflix?

22.11.2019 | 00:00
Denne artikkelen er skrevet på oppdrag av Tveit Regnskap av Alexander Urrang Hauge, storyteller og tekstforfatter i Spray, Amedias innholdsbyrå.  Det kan høres ut som et fjollete spørsmål, men slik var det altså før. Hallodamer og -menn loset oss trygt gjennom tv-kvelden – eller “fjernsyn” som folk sa da. Og TV2 heiv seg på. Hvordan […]

'

Tveit Næringsbarometer for 1. halvår 2019

19.11.2019 | 00:00
Tveit Næringsbarometer tar temperaturen på næringslivet i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Her presenterer vi ferske regnskapstall for 1.halvår 2019, fra et representativt utvalg av små og mellomstore bedrifter i regionen. Mer informasjon om næringsbarometeret står i rapporten. Barometeret er dynamisk så her kan en se utvikling i omsetning og resultater i alle bransjer samlet, eller en […]

'

Gjør din egen analyse av næringslivet

19.11.2019 | 00:00
Ønsker du å finne ut mer om næringsstrukturen i egen kommune? Er du nysgjerrig på hvilke bransjer som er mest lønnsomme i din region? Tveit Regnskap har utviklet et verktøy som gir alle mulighet til å kjapt og enkelt lage sin egen næringsanalyse. Avgrens på geografi – på region, kommune eller helt ned på stedsnavn, […]

'

Fra 1969 til 2019

8.11.2019 | 00:00
I år fyller vi 50 år, og for en reise det har vært. Fra å ha kontor i stuen til Jarle og Marit, finner du oss nå fra Bergen i nord til Stavanger i sør. Mye har forandret seg, men ikke alt. Vi er fortsatt lokalisert i små bygder og lokalsamfunn – og det skal […]

'

Budsjett 2020 – La oss hjelpe deg!

7.11.2019 | 00:00
I Tveit har vi svært god erfaring med å lage budsjett for våre kunder. Med utgangspunkt i regnskapsdataene og effektive verktøy lager vi budsjettet sammen! Tre veier til mål: 1. Enkleste: Send en forespørsel til din regnskapsfører NÅ om at du vil ha et budsjett for 2020! Legg med en setning om hvordan veksten vil […]

'

Bli med å feire vårt 50-årsjubileum!

31.10.2019 | 00:00
I 50 år har Tveit Regnskap AS jobbet for at du og ditt rekneskap skal vera godt ivaretatt hos oss. Det heile startet i Skjold i Vindafjord i 1969 med ein den gang 22 år gamal Jarle Tveit. Etter den tid har det vokst litt kvart år, slik at vi i dag teller 215 tilsette […]

'

På besøk hos Google & Facebook i Dublin

28.10.2019 | 00:00
Forrige uke tok vi slagordet vårt “Faglig tyngde og godt humør” på alvor, da vi dro på partnertur med FK Haugesund til Dublin. To dager fylt med irsk kultur, sosialisering og faglig påfyll. Lærerik visitt hos teknologigiganten Google  Like etter ankomst 21. oktober, dro reisefølge på over 90 personer direkte til Googles europeiske hovedkontor i […]

'

Møt oss på Agrovisjon 1.-3. november

17.10.2019 | 00:00
Medan Agrovisjon framleis er i tenåra med sine 14 år på baken, slår Tveit til med 50-års jubileum under årets Agrovisjon 1-3. november. Velkomen til vår stand nr 332 i hall C – det blir feiring og kakegilde kvar dag kl. 12.00. Hjå oss kan du få eit innblikk i framtida’s rådgjeving- og rekneskapshandtering. Gjerne […]

'

Overtok som daglig leder 01. oktober

14.10.2019 | 00:00
Vi har gleden av å introdusere vår trofaste og dyktige kollega, Jarle Haugen, som ny daglig leder i Tveit Regnskap AS. Han tiltrådte stillingen 01. oktober 2019, mens tidligere daglig leder, Jone Tveit, gikk inn som bedriftens styreformann og selverklærte “potet”. Lang fartstid i Tveit Til tross for at Haugen er ny i stillingen som […]

'

Inntektsutvikling i Haugalandsjordbruket

11.10.2019 | 00:00
Skattbar næringsinntekt etter avskriving viste ein nedgang på 26.900 kr frå 2017 til 2018. Dette syner dei endelege gjennomsnittstala frå Tveit Regnskap AS som er henta frå gardsrekneskapa på i alt 207 bruk frå Nord-Rogaland og Sunnhordland. Tveit Regnskap AS fører rekneskapen for i alt 1.700 gardsbruk i regionen, og i løpet av ein 30- […]

'

Derfor valte Bakketun Gard landbruksrekneskap hos Tveit

4.10.2019 | 00:00
Hans Vikøyr er innehavar av dei idylliske småbruket Bakketun Gard på Bontveit, like utanfor Bergen. Garden har vert i familien i generasjonar og vert dreven i dag av Hans med familie. Frå og med 2018 har det satsar for fullt på kortreist konsumeggproduksjon. Draum om å drive med dyr Heilt sidan Hans var liten, har […]

'

Kjenner du til kravene for reiseregning?

4.10.2019 | 00:00
Visste du at det er strenge krav til innholdet i en reiseregning? Dette i form av dokumentasjonskrav og krav om legitimering. Hvis reiseregningen har mangelfull informasjon, kan det få store konsekvenser og du risikerer straffeskatt. Det er flere viktige faktorer som skal fremgå i reiseregningen, for å unngå skattestraff. En reiseregning skal inneholde: Arbeidsgivers navn […]

'

Strikkesuksess fra Karmøy

27.09.2019 | 00:00
Strikkegründerne Hanne Andreassen Hjelmås og Torunn Steinsland fra Karmøy har gjort stor suksess med sine fantastiske strikkeoppskrifter. Under merkevaren KlompeLOMPE har de til nå gitt ut 8 bøker med et totalopplag på 350.000.  Fra hobby til KlompeLOMPE Det hele startet som en felles interesse og hobby for Hanne og Torunn. De var barndomsvenninner som gjenopptok […]

'

Er du mye på reise? Betal reiseregningen med mobilen.

18.09.2019 | 00:00
Vi bruker mobiltelefonen som en god følgesvenn når vi er ute og reiser. Vi benytter den blant annet til å planlegge selve turen, som GPS og kartbok, til å bestille og fremvise billetter, som boardingkort og til å holde oss oppdatert på rutetider og -endringer. Hvorfor ikke komplettere med en app som digitaliserer reiseregningene og […]

'

Bærekraftig overnattingsløsninger

17.09.2019 | 00:00
Bærekraftige løsninger har aldri vært mer i vinden! Nå ønsker Podtown å tilføre samfunnet smartere løsninger med uslåelige energibesparelser, som setter minimale fotavtrykk. Dette gjennom kompakte, bærekraftige overnattingsløsninger for enhver smak.  Mangel på festivalovernattinger For tre år siden startet gründeren Eirik Kalve mobile overnattinger under merkenavnet Podtown AS. Mangel på festivalovernattinger var driveren til konseptet, […]

'

Arrangerte Tveitcup for første gang

20.08.2019 | 00:00
25. august ble det for første gang avholdt Tveitcup på Skjold Arena. Cupen er et samarbeid mellom IL Skjoldar og Tveit Regnskap, og skal etter 2019 arrangeres årlig.  Til cupen inviterte IL Skjoldar og Tveit Regnskap fotballspillere fra gutt/jente 12 år til seniornivå til en uhøytidelig og moro internturnering. Fra kl. 13 til 16 var […]

'

Slik klarer du deg økonomisk som student

14.08.2019 | 00:00
Skal du studere eller flytte hjemmefra for første gang? Mange opplever en økonomisk utfordring under studietiden. Her får du noen tips til hvordan du kan få en god og selvstendig økonomi som student. Budsjett Nå som du er ansvarlig for egen økonomi, kan det være lurt å få en oversikt på hvilke inntekter og utgifter […]

'

OPPGANG FOR INDUSTRIBEDRIFTENE!

17.06.2019 | 00:00
Tveit Næringsbarometer tar temperaturen på næringslivet i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Her presenterer vi ferske regnskapstall for 1.tertial 2019, det vil si perioden f.o.m januar t.o.m. april., fra et representativt utvalg av små og mellomstore bedrifter i regionen. Mer informasjon om næringsbarometeret står i rapporten. Barometeret er dynamisk så her kan du en se utvikling i […]

'

Et velfortjent ærestegn etter 50 år med regnskap!

13.06.2019 | 00:00
Under Regnskap Norges årsmøte 2019 blei Jarle Tveit æresmedlem i Regnskap Norge for aktivt medlemskap og stor innsats i bransjen. Fra gründer til æresmedlem Selv om planen til Jarle var å bli bonde å overta farsgården i Skjold, tok han utdannelse innenfor regnskap og økonomi. Dette var noe han skulle få godt bruk for videre. […]

'

Sommeren er høytid for Airbnb og annen korttidsutleie. Har du kontroll på de nye reglene?

7.06.2019 | 00:00
Den 07. desember 2018 presenterte regjeringen et nytt lovforslag for boligeiere i forbindelse med Airbnb og korttidsutleie. Regelendringene har som formål å hindre at profesjonelle aktører driver “leilighetshoteller” gjennom intensiv utleievirksomhet, og skal i tillegg verne om folks bomiljø. Har du kontroll på lovendringene? 90-dagers tak En av de viktigste lovendringene som ble vedtatt i 2018 […]

'

Håper å slå BRANN for første gang med Haugesund

29.05.2019 | 00:00
Den 15. juni går oppgjøret mellom BRANN og FK Haugesund av stabelen på Haugesund stadion. Som stolt sponsor av FKH og i forbindelse med vårt 50-årsjubileum, deler Tveit Regnskap ut 20 billetter til vestlandsmatchen. Vi tok en prat med bergenseren og FKH-spilleren, Fredrik Pallesen Knudsen, for å høre hvilke forventninger han har til kampen. Traust start på […]

'

Grisegode resultater for Tveit kunde

20.05.2019 | 00:00
Oddlaug og Osmund Birkeland satset stort på smågris for 10 år siden, nå har det gitt grisegode resultater. Bøndene fra Vikedal i Rogaland har den beste besetningen med smågris, og topper statistikken for landets griseprodusenter. Rekordår i 2018 2018 ble nok et rekordår når det gjelder effektivitet hos purker. Resultatene viser en gjennomsnittlig økning på […]

'

Søk om skatterefusjon for ditt utviklingsprosjekt!

6.05.2019 | 00:00
Visste du at bedriften din kan få skattefradrag for mellom 18-20% av prosjektkostnader gjennom skatteFUNN? Book et gratis møte med vår seniorrådgiver Kjell Larsen for å avdekke om ditt prosjekt oppfyller kravene! Det er en lovbestemt rettighet for alle bedrifter som skatter til Norge å kunne søke om skatterefusjon på kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekter. […]

'

Med fokus på et ryddig regnskap

10.04.2019 | 00:00
Ifocus Optikk åpnet nylig sin andre butikk på Centrum Varehus i Åkrehamn. Responsen har vært overveldende, og kundene har strømmet til butikken for å sikre seg siste nytt av briller, solbriller og linser. Både denne, og hovedbutikken på Helsehuset i Haugesund, jobber tett opp mot bedriftens egen øyeklinikk, og kan dermed tilby alt av øyetjenester til sine […]

'

Tveit Næringsbarometer for 3. tertial 2018 er klart!

5.04.2019 | 00:00
Tveit Næringsbarometer tar temperaturen på næringslivet i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Her presenterer vi ferske regnskapstall for 3.tertial 2018, det vil si perioden f.o.m sept t.o.m. des., fra et representativt utvalg av små og mellomstore bedrifter i regionen. Mer informasjon om næringsbarometeret står i rapporten. Barometeret er dynamisk så her kan en se utvikling i omsetning […]

'

Gjør regnskapet enklere for bøndene

3.04.2019 | 00:00
Bønder er som alle andre. De ønsker en enkel og effektiv håndtering av regnskapet, slik at de kan bruke tiden sin på andre ting. Tveit Regnskap har 50 års erfaring med dette, og har dessuten inngående kunnskap om landbruk. – Da det først ble snakket om digitalisering for et par år siden, hørtes det litt […]

'

Ønsket et lokalt regnskapsbyrå med bred faglig kompetanse

28.03.2019 | 00:00
Noralf AS er en ledende europeisk leverandør av aluminiumfluorid, en kjemisk fremstilling i form av et hvitt pulver, som hovedsakelig benyttes i aluminiumsproduksjon. Selskapet har vært kunde hos Tveit Regnskap siden 2016, da de ble kjøpt opp av den italienske, verdensledende bedriften Fluorsid S.p.A. for hele 12,5 millioner euro. Hvorfor valgte dere Tveit som regnskapsfører […]

'

Gjør deg klar for en enklere hverdag med EHF (Elektronisk Handelsformat)

13.03.2019 | 00:00
Alle har fått faktura i brevform eller via e-post. Fellesnevneren her er at det er mange manuelle handlinger som må utføres. Mottar du f.eks. en faktura i posten, må du hente konvolutten, åpne den og pakke ut fakturaen. Deretter må du punsje inn KID og annen betalingsinformasjonen i nettbanken. Og ikke nok med det: Du […]

'

Åpnet «garasjeporten» og trodde knapt det hun så

7.03.2019 | 00:00
Salhus leverer pene og velfungerende garasjeporter til privatpersoner og bedrifter. Kunne regnskapet til egen bedrift bli like pent – og samtidig gi daglig leder et bedre liv som privatperson? – Etter en hard og god arbeidsuke, når jeg trengte å koble av, visste jeg at det var skippertak som skulle vært gjort. – Det hang […]

'

Vil du prøve PowerOffice Go gratis i 3 måneder?

4.03.2019 | 00:00
Er du nysgjerrig på PowerOffice Go, men usikker på om det er riktig systemløsning for akkurat din bedrift? Nå kan du prøve det skybaserte regnskapssystemet helt gratis i 3 måneder – vi spanderer! (Tilbudet gjelder nye PowerOffice Go brukere) Fremtidens regnskapssystem – i dag!  PowerOffice Go er et komplett skybasert system for regnskap, faktura, timeregistrering, […]

'

Hvorfor velge et regnskapsbyrå med IT-kompetanse?

25.02.2019 | 00:00
Det å ha verdier som moderne, kompetent og engasjert forplikter også på teknologiområdet. Vi i Tveit har tatt dette på alvor, og har dedikert en egen avdeling til arbeid med IT og utvikling. Hvilken merverdi gir dette kundene våre? Les videre for noen smakebiter. Kampen mot marginene I mange bransjer opplever kundene våre betydelig press […]

'

Bli kjent med Irene – vår rådgiver på LØNN OG PERSONAL

15.02.2019 | 00:00
Visste du at du kan overlate hele eller deler av din personalhåndtering til Tveit? Vi kan blant annet bidra med tjenestepensjon, forsikring, arbeidsavtaler, oppfølging av sykemeldte og personalhåndbok. I tillegg tilbyr vi rådgivningstjenester innenfor emnet og kan gi veiledning når det gjelder ledelse, utvikling og oppfølging av dine ansatte. I den anledning ønsker vi å introdusere […]

'

Ja til ungdommen!

8.02.2019 | 00:00
For 2 år siden ansatte vi vår første lærling, Morten Andre Litlehamar innen IKT-Servicefaget. Dette har vært en veldig positiv erfaring for oss,  og i 2019 dobler vi tallet lærlinger! VI søker nå etter en lærling i IKT- Servicefaget og en lærling i Kontor- og Administrasjonsfaget. Som lærebedrift bidrar vil til å dekke regionens behov […]

'

Bli kjent med Per – vår ekspert på SKATT OG AVGIFT

7.02.2019 | 00:00
Her i Tveit jobber det mange dedikerte rådgivere som bistår våre kunder innen de fleste tema som opptar små til store bedrifter – fra lønnsomhetsanalyse og budsjettering, til skatt og avgift, selskapsorganisering og finansiering m.v. Om det så gjelder å øke lønnsomhet i bedriftene, finne gode regnskapsløsninger, eller håndtere personaloppgaver, ønsker vi være en god […]

'

Nå blir regnskapet plankekjøring for Parkettgruppen

4.02.2019 | 00:00
Som nyeste tilskudd i Tveits kundestab finner vi ABS Parkettgruppen Norge AS – et selskap som både lever og ånder for ekte tregulv som er laget for å vare. Bedriften leverer og monterer alle typer parkett til hele Skandinavia og har siden oppstart i 2005 rukket å bli en av landets største totalleverandører innenfor parkett […]

'

Big data – med en dæsj av kunstig intelligens – er nærmere enn du tror!

28.01.2019 | 00:00
Skrevet av: Kjell Larsen, leder for rådgivning i Tveit Regnskap AS. Tenk om du kunne hatt et styringspanel, et dashbord, som samlet de dataene du trengte fra salg – sortert per selger og produktkategori, data fra produksjons- og kundebehandlingssystemet, data fra lønn og regnskap, fra nettsider og sosiale medier… Du ville sett mer enn bare […]

'

Tveit og Dagros gjennom 50 år

16.01.2019 | 00:00
Skrevet av: Andreas Lundegård, landbruksrådgiver/autorisert regnskapsfører i Tveit Regnskap AS. Tveit Regnskap fyller 50 år – og for ei rivande utvikling det har vore. Ikkje berre for Tveit, men også bonden. I dette jubileumsinnlegget ser me tilbake på 50 fine år saman med Tveit og Dagros.  E-faktura og mjølkerobot Når underteikna la ut på sine […]

'

Økonomihuset som vokste seg stort

2.01.2019 | 00:00
Tveit Regnskap hadde sin spede start i 1969. Da ga de gode råd til små og store kunder. Nå er de 215 ansatte og har 4.500 kunder. Kjernen er fortsatt den samme. Gode råd og tilstedeværelse.   – Det fineste med jobben vår er at vi får jobbe med noen av de mest modige og […]

'

Nyheter og endringer fra 1/1-2019

20.12.2018 | 00:00
Det er en del viktige endringer innen regnskap, skatt og avgift fra 2019, og de viktigste endringene fremgår under: – Nye regler om registrering og dokumentasjon av kontantsalg og krav til kasseapparat – Lønnsinnberetning av ytelser fra forretningsforbindelser mv. – Lønnsinnberetning av tips – Nye regler for personalrabatter Regnskap Norge har laget en oppsummering over […]

'

Info og skjema vedrørende årsoppgjøret 2018

11.12.2018 | 00:00
Vi i Tveit vil ønske alle våre kunder og samarbeidspartnere en God Jul og et riktig Godt Nytt År! Året 2018 nærmer seg nå slutten og det er på tide å forberede årsoppgjøret. Som kunde hos Tveit Regnskap vil du finne informasjon og skjema knyttet til årsoppgjøret på https://minside.tveit.no. Du logger deg enkelt på med […]

'

Er vi gode på Skattefunn?

27.11.2018 | 00:00
Bruk av skattefunn er en interessant indikator på innovasjons- og investeringsvilje.  Det er viktig å følge med på om «vår» region, kommune og bedrift henger med! Tveit Regnskap har derfor laget et intuitivt og enkelt verktøy for analyse av bruk av skattefunnordningen i alle regioner, kommuner og bedrifter i Hordaland og Rogaland – fra 2010 til og […]

'

Duett MinSide – eit skybasert rekneskapssystem som er tilpassa landbruket!

14.11.2018 | 00:00
ER DU KLAR FOR EN NY OG FORENKLA KVARDAG? Som kunde i Tveit Regnskap, ynskjer me at du skal få dei aller beste løysingane. Tveit Regnskap har samarbeida med rekneskapsystemleverandøren Duett i lengre tid. Duett tilbyr ei skybasert løysning som me meinar vil passe dine behov! Frå ein og same plassen kan du betale rekningar, sende […]

'

Tveit presenterer regnskapssystemet PowerOffice Go

6.11.2018 | 00:00
PowerOffice Go er skybasert regnskapssystem som passer de aller fleste behov! Scroll nedover for å se og lese mer om hva programmet kan tilby! Utføre mest mulig via mobilen? PowerOffice Go har en enkel og god app, som lar deg registrere timer, reiseregninger og utlegg på en effektiv måte. Du kan bruke appen til å godkjenne fakturaer […]

'

Budsjett 2019 – La oss hjelpe deg!

25.10.2018 | 00:00
I Tveit har vi svært god erfaring med å lage budsjett for våre kunder. Med utgangspunkt i regnskapsdataene og effektive verktøy lager vi budsjettet sammen! Tre veier til mål: 1. Enkleste: Send en forespørsel til oss NÅ om at du vil ha et budsjett for 2019! Legg med en setning om hvordan veksten vil bli […]

'

Gjør din egen analyse av næringslivet

2.10.2018 | 00:00
Ønsker du å finne ut mer om næringsstrukturen i egen kommune? Er du nysgjerrig på hvilke bransjer som er mest lønnsomme i din region? Tveit Regnskap har utviklet et verktøy som gir alle mulighet til å kjapt og enkelt lage sin egen næringsanalyse. Avgrens på geografi – på region, kommune eller helt ned på stedsnavn, […]

'

Næringsbarometer 1. halvår 2018

2.10.2018 | 00:00
Vi fornyer næringsbarometeret med lansering i nytt format. Barometeret har fremdeles som mål å ta temperaturen på næringslivet i Sunnhordland og Nord-Rogaland ved å analysere ferske regnskapstall. På analyseplattformen Power BI håper vi at barometeret gir en mer dynamisk opplevelse. Gå til: Tveit Næringsbarometer 1. halvår 2018   For spørsmål eller innspill til næringsbarometeret ta […]

'

Inntektsutvikling i Haugalandsjordbruket

26.09.2018 | 00:00
Skrevet av Andreas Lundegård, landbruksrådgiver/autorisert regnskapsfører i Tveit Regnskap AS. Skattbar næringsinntekt før avskriving viste ein oppgang på 5.200 kr frå 2016 til 2017. Dette syner dei endelege gjennomsnittstala frå Tveit Regnskap AS som er henta frå gardsrekneskapa på i alt 211 bruk frå Nord-Rogaland og Sunnhordland. Tveit Regnskap AS fører rekneskapen for i alt 1.700 gardsbruk […]

'

Bli med på Økonomidagen 2018

29.08.2018 | 00:00
Onsdag 3. oktober inviterer Tveit Regnskap og Haugesund Sparebank til økonomikonferanse med fokus på hvordan du kan øke lønnsomheten i bedriften din. Vi gir deg temperaturen på næringslivet i regionen og du vil få praktiske tips, råd og verktøy til hvordan du kan drive bedriften din bedre – enten du leder en liten eller større […]

'

Tveit Regnskap kjøper Vangdal Regnskap i Bergen!

22.08.2018 | 00:00
Tveit Regnskap styrker sin posisjon og kjøper 100% av aksjene i Vangdal Regnskap i Bergen. Oppkjøpet gjør Tveit Regnskap til den største uavhengige regnskapsaktøren på Vestlandet. Avtalen trer i kraft ved nyttår. Både Tveit Regnskap og Vangdal Regnskap har et solid fundament helt tilbake til henholdsvis 1969 og 1988. En sammenslåing av disse solide selskapene […]

Skattefunn fra Tveit

10.08.2018 | 00:00
Ikke gå glipp av skatterefusjon! Det er en lovbestemt rettighet for alle bedrifter som skatter til Norge å kunne søke om skatterefusjon på kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekter. Prosjekter knyttet til utvikling av nye og forbedrede produksjonsprosesser, varer og tjenester kan være støtteberettiget. Skattefradraget utgjør inntil 20% av de godkjente forsknings- og utviklingskostnadene for små […]

'

Økonomidagen 2018

6.08.2018 | 00:00
Hold av datoen 3. oktober! Tveit Regnskap og Haugesund Sparebank inviterer på ny til Økonomidag på Tysværtunet i Aksdal. Vi gir deg temperaturen på næringslivet i regionen og du vil få praktiske tips, råd og verktøy til hvordan du kan drive bedriften din bedre – enten du leder en liten eller større bedrift. Nærmere program […]

'

Velkommen til Min Side

20.06.2018 | 00:00
I dag lanserer vi Min Side – en portal for trygg og effektiv deling av dokumenter! Personopplysningsloven (GDPR) som trer i kraft 1. juli byr på hodebry for mange bedrifter. Men den nye loven peker på et reelt problem – vi må finne tryggere måter å utveksle konfidensielle dokumenter. Epost er ikke godt nok for […]

'

Tveit Næringsbarometer for 1. tertial 2018 er klart!

14.06.2018 | 00:00
Tveit Næringsbarometer tar temperaturen på næringslivet i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Her presenterer vi ferske regnskapstall for 1.tertial 2018, det vil si perioden f.o.m januar t.o.m. april, fra et representativt utvalg av små og mellomstore bedrifter i regionen. Mer informasjon om næringsbarometeret står på siste side i rapporten. Vi ser først på utvikling i omsetning og […]

'

Digitale sykemeldinger

20.04.2018 | 00:00
Nye sykemeldingsrutiner skaper usikkerhet hos mange arbeidsgivere. Her er det lett å gå seg vill i begreper, rettigheter og ulike aktører! Vi i Tveit har gjort oss mange erfaringer og vet hvor viktig det er med gode rutiner for effektivt å kunne håndtere de nye rutinene. Nedenfor sier vi litt om hva på hva du som arbeidsgiver må […]

'

POWEROFFICE GO

20.03.2018 | 00:00
FREMTIDENS REGNSKAPSSYSTEM Med PowerOffice Go har du et komplett system for regnskap, faktura, timeregistrering, reiseregninger og lønn. PowerOffice Go er laget fra bunnen av med tanke på deg som bruker. Du skal bruke kortere tid på alle oppgaver og få elegante rapporter som er lett å forstå. Gjør deg klar for en helt ny opplevelse. […]

'

Tveit Næringsbarometer for 3. tertial 2017 er klart!

13.03.2018 | 00:00
Tveit Regnskap AS fører regnskap og bistår med økonomitjenester for i alt 2.500 bedrifter i regionen. Vi følger utviklingen til et knippe av disse bedriftene for å kunne gi et bilde på utviklingen i næringslivet i regionen vår. Det spesielle med dette tallmaterialet er at det er ferske og faktiske tall hentet fra regnskapet per […]

'

Økonomi nydyrking

18.01.2018 | 00:00
Skrevet av Andreas Lundegård, landbruksrådgiver/autorisert regnskapsfører i Tveit Regnskap AS. Dei siste åra har ein sett ei auka interesse for nydyrking og opparbeiding av nytt slåtteland. I denne artikkelen vil ein prøve å setje søkjelys på nydyrking, motivasjonen bak, kostnadane til nydyrking og nokre marginalbetraktningar knytt til nydyrking. Motivasjonen bak? Det er sjølvsagt eit breitt […]

'

Budsjett 2018 – La oss hjelpe deg!

11.01.2018 | 00:00
I Tveit har vi svært god erfaring med å lage budsjett for våre kunder. Med utgangspunkt i regnskapsdataene og effektive verktøy lager vi budsjettet sammen! Tre veier til mål: 1. Enkleste: Send en forespørsel til din regnskapsfører NÅ om at du vil ha et budsjett for 2018! Legg med en setning om hvordan veksten vil […]

'

Tveit Næringsbarometer for 2. tertial 2017 er klart! 

19.12.2017 | 00:00
Tveit Næringsbarometer for 2. tertial 2017 er klart!  Tveit Regnskap AS fører regnskap og bistår med økonomitjenester for i alt 2.500 bedrifter i regionen. Vi følger utviklingen til et knippe av disse bedriftene for å kunne gi et bilde på utviklingen i næringslivet i regionen vår. Det spesielle med dette tallmaterialet er at det er ferske […]

Økonomikonferansen 2017 – Hvordan øke lønnsomheten i bedriften din

15.11.2017 | 00:00
Onsdag 4. oktober inviterer Tveit Regnskap og Haugesund Sparebank til økonomikonferanse med fokus på hvordan du kan øke lønnsomheten i bedriften din. Vi gir deg temperaturen på næringslivet i regionen og du vil få praktiske tips, råd og verktøy til hvordan du kan drive bedriften din bedre – enten du leder en liten eller større […]

'

INNTEKTSUTVIKLING I HAUGALANDSJORDBRUKET.

15.11.2017 | 00:00
Skrevet av Andreas Lundegård, landbruksrådgiver/autorisert regnskapsfører i Tveit Regnskap AS. Skattbar næringsinntekt etter avskriving viste ein nedgang på 17.300 kr frå 2015 til 2016. Dette syner dei endelege gjennomsnittstala frå Tveit Regnskap AS som er henta frå gardsrekneskapa på i alt 226 bruk frå Nord-Rogaland og Sunnhordland. Tveit Regnskap AS fører rekneskapen for i alt […]

'

Rykende ferskt næringsbarometer!

30.06.2017 | 00:00
Tveit Næringsbarometer for 1. tertial 2017 er klart! Tveit Regnskap AS fører regnskap og bistår med økonomitjenester for i alt 2.500 bedrifter i regionen. Vi følger utviklingen til et knippe av disse bedriftene for å kunne gi et bilde på utviklingen i næringslivet i regionen vår. Det spesielle med dette tallmaterialet er at det er ferske og […]

'

Flere gårder kan selges konsesjonsfritt

23.06.2017 | 00:00
Stortinget har vedtatt endringer i landbrukets eiendomslover. Det fører til at flere slipper konsesjon ved salg og 13.600 gårder ikke lenger er odelseiendommer. Les mer her https://www.landkredittbank.no/blogg/2017/flere-garder-kan-selges-konsesjonsfritt/

'

Vår første lærling i Tveit!

22.06.2017 | 00:00
Siden september i fjor har har Morten Andre Litlehamar fra Vats (18) vært utplassert ved vår IT/Utviklingsavdeling i Skjold. Han kommer fra IKT Servicefag på Haugaland Videregående skole. Han har vist oss stort engasjement og positiv holdning, så fra denne uken av fikk han lærlingplass hos oss. Vi er meget fornøyde med å ha han her de […]

Skattefunn fra Tveit

17.06.2017 | 00:00
Ikke gå glipp av skatterefusjon! Det er en lovbestemt rettighet for alle bedrifter som skatter til Norge å kunne søke om skatterefusjon på kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekter. Prosjekter knyttet til utvikling av nye og forbedrede produksjonsprosesser, varer og tjenester kan være støtteberettiget. Skattefradraget utgjør inntil 20% av de godkjente forsknings- og utviklingskostnadene for små […]

'

Film av Regnskap Norge – Har du snakket med regnskapsføreren din i det siste?

8.06.2017 | 00:00
«Ingen kommer seg opp og frem her i verden uten gode støttespillere» Vi i Tveit jobber hardt for å være en god rådgiver, sparringspartner og støttespiller. Med vår kompetanse kan vi sammen løse de fleste utfordringer for både små og store bedrifter – og sammen skape verdier. Nær, muligheter og engasjert.     Regnskapsføreren er […]

'

Viktig! Regnskapsfører får ikke kopi av varsler fra skatteetaten.

6.02.2017 | 00:00
Regnskapsfører får ikke kopi av varsler dere får som skatteyter. Så mottar du SMS, brev eller e-post fra Skatteetaten om mangler, ta kontakt med Tveit vi hjelper deg gjerne.! Regnskap Norge var fredag ettermiddag i oppklaringsmøte med Skattedirektoratet angående varslingsrutinen som Skatteetaten vil benytte etter innføringen av tvangsmulkt. Det viser seg dessverre at Skattedirektoratet ikke […]

'

«Svinaktig» god utvikling

10.11.2016 | 00:00
INNTEKTSUTVIKLING I HAUGALANDSJORDBRUKET. Skrevet av Andreas Lundegård, landbruksrådgiver/autorisert regnskapsfører i Tveit Regnskap AS. Skattbar næringsinntekt etter avskriving viste ein oppgang på heile 72.000 kr frå 2014 til 2015, noko som tilsvara ein oppgang på 21 %. Dette syner dei endelege gjennomsnittstala frå Tveit Regnskap AS som er henta frå gardsrekneskapa på i alt 236 bruk […]

'

«All-time-high» for Haugalandsbonden!

8.07.2016 | 00:00
Pressemelding: «All-time-high» for Haugalandsbonden! Skrevet av Andreas Lundegård, landbruksrådgiver/autorisert regnskapsfører i Tveit Regnskap AS. Tveit Regnskap AS fører rekneskapen for i alt 1.500 gardsbruk i regionen, og i løpet av ein 30-årsperiode har ein fylgt utviklinga på eit knippe av desse bruka. Det spesielle med dette talmaterialet er at det er faktiske tal frå rekneskapet, […]

'

Tveit Regnskap lanserer næringsbarometer!

24.06.2016 | 00:00
Tveit Regnskap lanserer nytt næringsbarometer som tar temperaturen på næringslivet i regionen! Tveit Regnskap AS fører regnskap og bistår med økonomitjenester for i alt 2.500 bedrifter i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Tveit ønsker framover å følge utviklingen til et knippe av disse bedriftene for å kunne gi et bilde på utviklingen i næringslivet i regionen vår. Det […]

'

Økonomiske nøkkeltal 2014

3.02.2016 | 00:00
Tveit fører regnskapet for i alt 1500 gårdsbruk i regionen, og i løpet av en 30-årsperiode har vi fulgt utviklingen på ca. 300 av disse. Utviklingen kan dere følge i rapporten “Økonomiske nøkkeltall 2014”. Klikk på bildet under for å åpne rapporten.

'

Info og skjema vedrørende årsskifte 2015

23.12.2015 | 00:00
Vi i Tveit vil ønske alle våre kunder og samarbeidspartnere en God Jul og et riktig Godt Nytt År! Skjemaer ifm. årsavslutning 2015 ligger nå klar på vår kundeportal kunde.tveit.staging.wpengine.com for utfylling. Logg inn med ditt organisasjonsnummer og passord som du kan få tilsendt på SMS. Er det noe som er uklart eller har du […]

'

Rekordår for bøndene i 2014

7.10.2015 | 00:00
INNTEKTSUTVIKLING I HAUGALANDSJORDBRUKET. Skrevet av Andreas Lundegård, landbruksrådgiver/autorisert regnskapsfører i Tveit Regnskap AS. Skattbar næringsinntekt etter avskriving viste ein oppgang på omlag 47.000 kr frå 2013 til 2014. Dette syner dei endelege gjennomsnittstala frå Tveit Regnskap AS som er henta frå gardsrekneskapa på i alt 239 bruk frå Nord-Rogaland og Sunnhordland.   Tveit Regnskap AS […]

'

Godt vèr og dyktige bønder!

17.04.2015 | 00:00
Pressemelding:                                                                                                              Skrevet av Andreas Lundegård Økonomirådgjevar landbruk – aut.rekn.førar Godt vèr og dyktige bønder, gav betre økonomi for Haugalandsbonden!!!! Tveit Regnskap AS fører rekneskapen for i alt 1.500 gardsbruk i regionen, og i løpet av ein 30-årsperiode har ein fylgt utviklinga på eit knippe av desse bruka. Det spesielle med dette talmaterialet er at det er […]

'

Bekymrer seg ikke for a-ordningen

20.01.2015 | 00:00
Frøken Fryd i Skjold er blant bedriftene som har valgt å la Tveit Regnskap ta seg av lønnskjøring og regnskapsførsel. Sammen med regnskapsfører har eier og daglig leder, Hilde Sandbekken, gjort de tilpasninger som må til for å tilfredsstille de nye kravene som stilles ved innføring av a-ordningen. Hilde Sandbekken i Frøken Fryd lar Tveit […]

'

A-ordningen utfordrer næringslivet

20.01.2015 | 00:00
En elektronisk melding skal erstatte fem ulike skjemaer som arbeidsgiverne og andre opplysningspliktige tidligere måtte levere til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå. A-ordningen ble satt i verk 1.januar, og autorisert regnskapsfører Laila Hetland hos Tveit Regnskap er redd noen får seg en overraskelse. Av Torleif Heggebø – A-ordningen skal forenkle arbeidsgivers innrapportering, men jeg tror […]

'

Økonomiske nøkkeltall 2013

26.11.2014 | 00:00
Tveit fører regnskapet for i alt 1500 gårdsbruk i regionen, og i løpet av en 30-årsperiode har vi fulgt utviklingen på ca. 300 av disse. Utviklingen kan dere følge i rapporten “Økonomiske nøkkeltall 2013”. Klikk på bildet under for å åpne rapporten.

'

Frukostmøte – Trygd og pensjon for næringsrivande (epf) – Etne 20. febr 2014

10.02.2014 | 00:00
  Tveit Regnskap AS og Etne Bondelag vil invitere deg til frukost og eit lett seminar der temaet er trygd og pensjon som vedkjem deg som næringsdrivande. Dette er ein fin måte å holde seg oppdatert på og å treffes til ein god drøs. Tema: • Sykepenger • Foreldrepenger • Arbeidsavklaringspenger • Midlertidig og varig uførepensjon […]

'

Informasjon og skjema vedr. nytt år – 2014

27.12.2013 | 00:00
Vi i Tveit vil ønske alle våre kunder og samarbeidspartnere et riktig godt nytt år! Skjemaer ifm. årsavslutning 2013 ligger nå klar på vår kundeportal kunde.tveit.staging.wpengine.com for utfylling og nedlastning. Logg inn med ditt organisasjonsnummer og passord som du kan få tilsendt på SMS. Er det noe som er uklart eller har du spørsmål, så […]

'

Inntektsutvikling med nøkkeltall Haugalandsjordbruket 2012

8.11.2013 | 00:00
Tveit fører regnskapet for i alt 1500 gårdsbruk i regionen, og i løpet av en 30-årsperiode har vi fulgt utviklingen på ca. 300 av disse. Dette er familiebruk som har hatt, og fremdeles har hovedinntekten sin fra jordbruket, og omfanget ligger mellom 1,5 og 2 årsverk. Det spesielle med dette tallmateriellet er at det er […]

'

Ernst & Young Entrepreneur Of The Year 2013 – region sørvest.

6.11.2013 | 00:00
Vi i Tveit gratulerer Bjørn M. Apeland i Steinsvik Group AS som vinner av EY Entrepreneur Of The Year 2013 – region Sørvest og takker samtidig EY for nominasjonen og et vellykket arrangement i Stavanger 2013. Vi ønsker Bjørn M. Apeland lykke til i den nasjonale kåringen 2. desember 2013.

'

Landbrukskveld på Karmøy

1.11.2013 | 00:00
Invitasjon til landbrukskveld: Vi inviterer til en uformell kveld med informasjon fra Tveit om våre tjenester på landbrukssiden. Etter en kort presentasjon blir det matservering og resten av tiden bruker vi til drøs med gode naboer/kollegaer hvor våre representanter vil være tilgjengelige for spørsmål. Våre landbrukskunder på Karmøy har tidligere vært betjent fra vårt avdelingskontor i Tysvær. […]

'

Produksjonstilskudd i jordbruket 2013

9.01.2013 | 00:00
Fra 2013 blir det oppfordret til å søke produksjonstilskudd elektronisk via Altinn. Tveit kan hjelpe deg med utfyllig av nødvendige skjema. Dette gjør vi via Altinn-portalen. For de fleste kundene har vi allerede tilgang til å sende søknaden om produskjonstilskudd, men i enkelte tilfeller må vi bestille nye Altinnkoder. Det tar noen dager før bestilte […]

'

Økonomiske nøkkeltall jordbruk 2011

20.11.2012 | 00:00
Tveit fører regnskapet for i alt 1500 gårdsbruk i regionen, og i løpet av en 30-årsperiode har vi fulgt utviklingen på ca. 300 av disse. Dette er familiebruk som har hatt, og fremdeles har hovedinntekten sin fra jordbruket, og omfanget ligger mellom 1,5 og 2 årsverk. Det spesielle med dette tallmateriellet er at det er […]

'

Gratulerer Condor med ny knalltøff butikk i Haraldsgata!

25.10.2012 | 00:00
Gratulerer til Condor som åpnet ny knalltøff butikk i Haraldsgata i Haugesund i dag! Vi er stolt samarbeidspartner på økonomitjenester og vi har levert og installert kasse og lagerstyringssystem. Fremtidsrettet og utfordrende samarbeid som vi setter stor pris på. Lykke til!