Nyhetsarkiv

'

Inntektsutvikling i Haugalandsjordbruket 2021

19.10.2022 | 10:51
Skrevet av Andreas Lundegård, landbruksrådgiver/autorisert regnskapsfører i Tveit Regnskap AS Bonden si inntekts styrka seg monaleg i 2021, men ein del av auken er nok av forbigåande karakter grunna effektar frå korona i økonomien. Dette syner dei endelege gjennomsnittstala frå Tveit Regnskap AS som er henta frå gardsrekneskapa på i alt 206 bruk frå Nord-Rogaland […]

'

Tankar kring bonden sin økonomi i 2022

18.01.2022 | 14:28
Underteikna har jobba som økonomirådgjevar Tveit Regnskap sidan 1998, og sjeldan har nok bonden vore i meir turbulente tider (økonomisk) enn han/ho står i ved inngangen til 2022. På mange måtar er dette litt underleg… I utgangspunktet ligg det meste til rette for ei god inntening hjå bonden. Grunnpilaren for å gi bonden sikker og […]

'

Inntektsutvikling i Haugalandsjordbruket 2020

8.10.2021 | 13:24
Skrevet av Andreas Lundegård, landbruksrådgiver/autorisert regnskapsfører i Tveit Regnskap AS Skattbar næringsinntekt etter avskriving viste ein oppgang frå 2019 til 2020, inntekta steig i snitt med 30.800 kr til 394.000 kr pr. bruk. Dette syner dei endelege gjennomsnittstala frå Tveit Regnskap AS som er henta frå gardsrekneskapa på i alt 206 bruk frå Nord-Rogaland og […]

'

Inntektsutvikling Haugalandsjordbruket, 2019

16.10.2020 | 09:39
Av: Andreas Lundegård Skattbar næringsinntekt etter avskriving viste ei lita oppgang, kr 5.900 kr frå 2018 til 2019. Dette syner dei endelege gjennomsnittstala frå Tveit Regnskap AS som er henta frå gardsrekneskapa på i alt 213 bruk frå Nord-Rogaland og Sunnhordland. Tveit Regnskap AS fører rekneskapen for i alt 1.700 gardsbruk i regionen, og i løpet av […]

'

Møt oss på Agrovisjon 1.-3. november

17.10.2019 | 00:00
Medan Agrovisjon framleis er i tenåra med sine 14 år på baken, slår Tveit til med 50-års jubileum under årets Agrovisjon 1-3. november. Velkomen til vår stand nr 332 i hall C – det blir feiring og kakegilde kvar dag kl. 12.00. Hjå oss kan du få eit innblikk i framtida’s rådgjeving- og rekneskapshandtering. Gjerne […]

'

Inntektsutvikling i Haugalandsjordbruket

11.10.2019 | 00:00
Skattbar næringsinntekt etter avskriving viste ein nedgang på 26.900 kr frå 2017 til 2018. Dette syner dei endelege gjennomsnittstala frå Tveit Regnskap AS som er henta frå gardsrekneskapa på i alt 207 bruk frå Nord-Rogaland og Sunnhordland. Tveit Regnskap AS fører rekneskapen for i alt 1.700 gardsbruk i regionen, og i løpet av ein 30- […]

'

Derfor valte Bakketun Gard landbruksrekneskap hos Tveit

4.10.2019 | 00:00
Hans Vikøyr er innehavar av dei idylliske småbruket Bakketun Gard på Bontveit, like utanfor Bergen. Garden har vert i familien i generasjonar og vert dreven i dag av Hans med familie. Frå og med 2018 har det satsar for fullt på kortreist konsumeggproduksjon. Draum om å drive med dyr Heilt sidan Hans var liten, har […]

'

Kjenner du til kravene for reiseregning?

4.10.2019 | 00:00
Visste du at det er strenge krav til innholdet i en reiseregning? Dette i form av dokumentasjonskrav og krav om legitimering. Hvis reiseregningen har mangelfull informasjon, kan det få store konsekvenser og du risikerer straffeskatt. Det er flere viktige faktorer som skal fremgå i reiseregningen, for å unngå skattestraff. En reiseregning skal inneholde: Arbeidsgivers navn […]

'

Grisegode resultater for Tveit kunde

20.05.2019 | 00:00
Oddlaug og Osmund Birkeland satset stort på smågris for 10 år siden, nå har det gitt grisegode resultater. Bøndene fra Vikedal i Rogaland har den beste besetningen med smågris, og topper statistikken for landets griseprodusenter. Rekordår i 2018 2018 ble nok et rekordår når det gjelder effektivitet hos purker. Resultatene viser en gjennomsnittlig økning på […]

'

Gjør regnskapet enklere for bøndene

3.04.2019 | 00:00
Bønder er som alle andre. De ønsker en enkel og effektiv håndtering av regnskapet, slik at de kan bruke tiden sin på andre ting. Tveit Regnskap har 50 års erfaring med dette, og har dessuten inngående kunnskap om landbruk. – Da det først ble snakket om digitalisering for et par år siden, hørtes det litt […]