Nyhetsarkiv

'

Sparebankstiftelsen SR-Bank fyller 10 år

6.04.2022 | 11:15
Som en del av SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner ønsker vi å videreformidle Sparebankstiftelsen SR-Banks flotte bidrag til lokalsamfunnet. Ved at de har jubileum i år, så deler de ut ytterligere 50 millioner kroner i år til gode prosjekter! Om stiftelsen I 2012 ble Sparebankstiftelsen SR-Bank stiftet i forbindelse med at SpareBank 1 SR-Bank ble omdannet […]

'

Kompensasjonsordning 4

15.02.2022 | 08:00
Vi hjelper din bedrift med å søke kompensasjon Det er nå åpnet for søknad om kompensasjon for november og desember 2021. Denne gang er det dokumentasjon og kontrollhandlinger som står i fokus. Det er blitt mer omfattende krav til dokumentasjon for både den som søker og den som bekrefter søknaden. Vi vil gi en oversikt […]

'

Modernisering av merverdiavgiftsområdet

28.12.2021 | 11:00
Skatteetaten har siden 2019 arbeidet med å modernisere merverdiavgiftsområdet. De har allerede lansert ny registreringsløsning og arbeidet av merverdiavgiftsområdet er planlagt ferdigstilt i 2023. Det som nå blir nytt er mva-meldingen, og den trer i kraft for terminer etter 01. januar 2022. Viktig å merke seg at terminer til og med 31. desember 2021 for […]

'

Kjære kunde og samarbeidspartnere!

21.12.2021 | 11:00
Vi ønsker å takke for samarbeidet i året som har gått. Til alle nye kunder i løpet av året, velkommen. Vi har lært oss gjennom året og leve med Corona pandemien. Vi vet det har vært utfordrende år for mange av dere. Nå fikk vi en ekstra runde på tampen av året som igjen krever […]

'

Midlertidig lønnsstøtteordning i desember 2021 og januar 2022

21.12.2021 | 09:55
Ettersom det er kommet strenge nasjonale smittevernstiltak for både desember 2021 og januar 2022, er det nå kommet en skisse for midlertidige lønnsstøtteordning i en kortvarig periode. Vi tar her en oppsummering av den nye lønnsstøtteordningen, hva som er formålet, varighet av ordningen, hvem den rettes mot og hvilke foretak som kan søke om lønnsstøtte. […]

'

Regjeringens forslag til nye økonomiske tiltak

15.12.2021 | 12:39
Ettersom smitten i Norge fortsetter å øke, og smittetiltakene er mer omfattende har Regjeringen varslet om nye økonomiske tiltak. Tirsdag 14.12.21 var det pressekonferanse hvor forslagene ble fremlagt. Vi har derfor laget et sammendrag av de viktigste tiltakene her. Det er ikke fattet vedtak på disse forslagene, men Regjeringen vil legge frem en proposisjon for […]

'

Endringer i OTP-loven

7.12.2021 | 09:54
De fleste arbeidsgivere i privat sektor plikter å opprette en OTP-ordning (obligatorisk tjenestepensjon) for sine ansatte. Denne sparingen skal tilsvare minst 2% av den ansattes lønn, og er obligatorisk. I januar i år ble arbeidsgivere pliktet til å oppgi pensjonsinnretning i a-meldingen, og tilsynet av OTP ble i juni flyttet fra Finanstilsynet til Skatteetaten. Nå […]

'

Gaver til de ansatte – hvilke skatteregler gjelder?

2.12.2021 | 10:48
I januar 2021 kom det nye regler og grenser for gaver i arbeidsforhold. Som utgangspunkt skal alle naturalytelser og gaver en arbeidstaker mottar i et arbeidsforhold regnes som skattepliktig – uavhengig av det er fra arbeidsgiver eller tredjepart. Likevel finnes det noen unntak som kan være verdt å vite om som; Hva må du som […]

'

Endringsforslag – Statsbudsjettet 2022

11.11.2021 | 10:39
Tirsdag 12. oktober la Solberg-regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjettet for 2022, og vi skrev om hovedtrekkene i forhold til endringer i skatte- og avgiftsreglene. Her kan du lese Støre- regjeringen sine endringsforslag til statsbudsjettet 2022, i forhold til skatt og avgift. Vår gjennomgang av hovedtrekkene i Solberg-regjeringens forslag – som omhandler skatte- og avgiftsreglene […]

'

Husk halv skatt før jul

10.11.2021 | 21:25
Nå nærmer det seg jul, og i den forbindelse er det mange arbeidstakere som gleder seg til julelønnen – nemlig det å få utbetalt julelønn med lavere skattetrekk. Når utbetalingen av denne lønnen er, varierer fra bedrift til bedrift, noen får den i november og andre i desember. Hvordan løse ulike typer avlønning? Når det […]