Budsjett 2021 – La oss hjelpe deg!

Budsjett 2021 – La oss hjelpe deg!

I Tveit har vi svært god erfaring med å lage budsjett for våre kunder.
Med utgangspunkt i regnskapsdataene og effektive verktøy lager vi budsjettet sammen!


Tre veier til mål:

1. Enkleste:
Send en forespørsel til din regnskapsfører NÅ om at du vil ha et budsjett for 2021! Legg med en setning om hvordan veksten vil bli for året i salg/inntekt og i de store kostnadspostene (varekostnader, lønnskostnader, andre driftskostnader og finans).
Du får et budsjett tilbake som tar hensyn til svingningene måned for måned slik de faktisk var de siste månedene. Timepris 950,-. Estimert tidsbruk 1 – 2 timer.

2. Enkel:
Ring regnskapsfører og be om et møte. Regnskapsfører setter opp et utkast, og sammen går vi gjennom budsjettet post for post. Med effektive verktøy går det som en lek! Du er selv med å styre detaljnivået på budsjettet. Kanskje finner vi også måter å spare penger på i prosessen? Timepris 950,-.Estimert tidsbruk 4 – 6 timer.

3. Skreddersøm:
For kunder med spesielle krav til rapportering og kontroll tilpasser vi en budsjettmodell til behovet. Ta kontakt med din regnskapsfører som kobler deg med en av våre seniorrådgivere. Timepris 1230,-.


Fordeler med budsjettering for Tveit-kunder:

– Følg løpende avvik i regnskapet mot budsjettet på alle våre rapporter

– Test ulike “scenarier” i budsjettprosessen;
  hvor mye utgjør 10% mersalg på årsresultatet, eller 1%-poeng ekstra i lønnsoppgjøret?

– Få sterkere eierskap til tallene og gi styret bedre rapporter.

– Års-prognoser, som tar utgangspunkt i budsjett, kan legges inn som del av
rapporteringen fra Tveit gjennom året.

Ta kontakt – vi hjelper deg gjerne!