Informasjon og skjema vedr. nytt år – 2014

Informasjon og skjema vedr. nytt år – 2014

Vi i Tveit vil ønske alle våre kunder og samarbeidspartnere et riktig godt nytt år! Skjemaer ifm. årsavslutning 2013 ligger nå klar på vår kundeportal kunde.tveit.staging.wpengine.com for utfylling og nedlastning. Logg inn med ditt organisasjonsnummer og passord som du kan få tilsendt på SMS. Er det noe som er uklart eller har du spørsmål, så […]

Inntektsutvikling med nøkkeltall Haugalandsjordbruket 2012

Inntektsutvikling med nøkkeltall Haugalandsjordbruket 2012

Tveit fører regnskapet for i alt 1500 gårdsbruk i regionen, og i løpet av en 30-årsperiode har vi fulgt utviklingen på ca. 300 av disse. Dette er familiebruk som har hatt, og fremdeles har hovedinntekten sin fra jordbruket, og omfanget ligger mellom 1,5 og 2 årsverk. Det spesielle med dette tallmateriellet er at det er […]