Rekordår for bøndene i 2014

Rekordår for bøndene i 2014

INNTEKTSUTVIKLING I HAUGALANDSJORDBRUKET. Skrevet av Andreas Lundegård, landbruksrådgiver/autorisert regnskapsfører i Tveit Regnskap AS. Skattbar næringsinntekt etter avskriving viste ein oppgang på omlag 47.000 kr frå 2013 til 2014. Dette syner dei endelege gjennomsnittstala frå Tveit Regnskap AS som er henta frå gardsrekneskapa på i alt 239 bruk frå Nord-Rogaland og Sunnhordland.   Tveit Regnskap AS […]

Godt vèr og dyktige bønder!

Godt vèr og dyktige bønder!

Pressemelding:                                                                                                              Skrevet av Andreas Lundegård Økonomirådgjevar landbruk – aut.rekn.førar Godt vèr og dyktige bønder, gav betre økonomi for Haugalandsbonden!!!! Tveit Regnskap AS fører rekneskapen for i alt 1.500 gardsbruk i regionen, og i løpet av ein 30-årsperiode har ein fylgt utviklinga på eit knippe av desse bruka. Det spesielle med dette talmaterialet er at det er […]

Bekymrer seg ikke for a-ordningen

Bekymrer seg ikke for a-ordningen

Frøken Fryd i Skjold er blant bedriftene som har valgt å la Tveit Regnskap ta seg av lønnskjøring og regnskapsførsel. Sammen med regnskapsfører har eier og daglig leder, Hilde Sandbekken, gjort de tilpasninger som må til for å tilfredsstille de nye kravene som stilles ved innføring av a-ordningen. Hilde Sandbekken i Frøken Fryd lar Tveit […]

A-ordningen utfordrer næringslivet

A-ordningen utfordrer næringslivet

En elektronisk melding skal erstatte fem ulike skjemaer som arbeidsgiverne og andre opplysningspliktige tidligere måtte levere til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå. A-ordningen ble satt i verk 1.januar, og autorisert regnskapsfører Laila Hetland hos Tveit Regnskap er redd noen får seg en overraskelse. Av Torleif Heggebø – A-ordningen skal forenkle arbeidsgivers innrapportering, men jeg tror […]

Økonomiske nøkkeltall 2013

Økonomiske nøkkeltall 2013

Tveit fører regnskapet for i alt 1500 gårdsbruk i regionen, og i løpet av en 30-årsperiode har vi fulgt utviklingen på ca. 300 av disse. Utviklingen kan dere følge i rapporten “Økonomiske nøkkeltall 2013”. Klikk på bildet under for å åpne rapporten.

Ernst & Young Entrepreneur Of The Year 2013 – region sørvest.

Ernst & Young Entrepreneur Of The Year 2013 – region sørvest.

Vi i Tveit gratulerer Bjørn M. Apeland i Steinsvik Group AS som vinner av EY Entrepreneur Of The Year 2013 – region Sørvest og takker samtidig EY for nominasjonen og et vellykket arrangement i Stavanger 2013. Vi ønsker Bjørn M. Apeland lykke til i den nasjonale kåringen 2. desember 2013.

Landbrukskveld på Karmøy

Landbrukskveld på Karmøy

Invitasjon til landbrukskveld: Vi inviterer til en uformell kveld med informasjon fra Tveit om våre tjenester på landbrukssiden. Etter en kort presentasjon blir det matservering og resten av tiden bruker vi til drøs med gode naboer/kollegaer hvor våre representanter vil være tilgjengelige for spørsmål. Våre landbrukskunder på Karmøy har tidligere vært betjent fra vårt avdelingskontor i Tysvær. […]

Produksjonstilskudd i jordbruket 2013

Produksjonstilskudd i jordbruket 2013

Fra 2013 blir det oppfordret til å søke produksjonstilskudd elektronisk via Altinn. Tveit kan hjelpe deg med utfyllig av nødvendige skjema. Dette gjør vi via Altinn-portalen. For de fleste kundene har vi allerede tilgang til å sende søknaden om produskjonstilskudd, men i enkelte tilfeller må vi bestille nye Altinnkoder. Det tar noen dager før bestilte […]