Rekord i tildelinger fra Innovasjon Norge.  

Rekord i tildelinger fra Innovasjon Norge.  

Det har vært en sterk vekst i tilskudd, lån og garantier fra Innovasjon Norge i 2020 i hele Norge, og også i Rogaland og Vestland. Ca. 50 % økning i tilførte midler, tilsvarende 580 millioner, for Rogaland og Vestland fra 2019 til 2020 – med tre måneder igjen av året er dette «all time high». En stor del av veksten skyldes økning i utviklingstilskudd.

Tveit Regnskap har laget et intuitivt og enkelt verktøy for analyse av tildelinger fra Innovasjon Norge i alle regioner, kommuner og bedrifter i Rogaland og Vestland – fra 2010 til 5 oktober 2020.

Klikk her for å prøve analyseverktøyet.

For bruk av analysen i media, eller ønske om bistand i forbindelse med søknader til Innovasjon Norge, kan forespørsel rettes til :

Kjell Larsen, leder bedriftsrådgivning
Telefon: 45 45 05 44
E-post: kjell.larsen@tveit.no

Vi er ellers takknemlige for innspill til forbedringer.

Se også vårt analyseverktøy for søknader og tildelinger av Skattefunn.