Økonomiske nøkkeltal 2014

Økonomiske nøkkeltal 2014

Tveit fører regnskapet for i alt 1500 gårdsbruk i regionen, og i løpet av en 30-årsperiode har vi fulgt utviklingen på ca. 300 av disse. Utviklingen kan dere følge i rapporten “Økonomiske nøkkeltall 2014”.

Klikk på bildet under for å åpne rapporten.

Nokkeltal_2014